Kommentar

Også andre dyr drikker..

Svein Austdal
Overlege
Interessekonflikt:  Nei

Alle som kjenner til Hardangercider veit at "AUGENE VERT KLÅRE, TANKANE VERT KLÅRE, MEN KNEÅ SVIKTA". Fylgjande frå mor til en kollega: En gjeng ungdommer fra Utne fikk låne hesteskyss for å gå reisa på dans på Aga. Ein av dei tok med seg ei bytte cider fra kjellaren heime. For å halde han kald og utanfor syne for andre vart han sett i stallen saman med hesten. Bytta vart tom. Dansen vart slutt. Hesten låg i stallen, vaken og kjende føraren att. Ungdommen måtte gå dei 15 kilometranene heim den nåtta.

Published: 28.04.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media