Kommentar
Valproat fortsatt viktig for kvinner med generalisert epilepsi