Kommentar
Presisering med henblikk på den norske steriseringsloven av 1934