Forside nr. 5/2019

Artikkel

Illustrasjon © Tim Ng Tvedt

Edwin Smiths papyrus fra rundt år 1600 f.Kr. er trolig verdens eldste kirurgiske tekst. Antagelig er den en kopi av et 1 400 år eldre manuskript. Papyrusen har fått navn etter samleren og egyptologen som fant den i 1862. Et utdrag av teksten er gjengitt på forsiden av denne utgaven av Tidsskriftet. Håndskriftet inneholder pasientkasuistikker med detaljerte beskrivelser av skader på hode og torso, der forfatteren henvender seg direkte til leseren med en praktisk tilnærming til diagnostikk og behandling av skadene.

I dag har kasusbeskrivelser havnet nederst i evidenspyramiden for god forskning. Likevel skriver leger kasuistikker som aldri før, og det finnes et utall medisinske tidsskrifter viet til slike beskrivelser. I kasuistikkene blir det egenartede til det generelle, samtidig som sjeldne tilstander og hendelser ikke blir glemt. Men kanskje først og fremst formidler kasuistikkene noe om legers – og alle menneskers – ønske om å lære bort og glede over å kommunisere med hverandre gjennom historier.

Anbefalte artikler