Forside nr. 6/2019

Artikkel

Illustrasjon © Bettina Krieg / BONO 2019

«Et delirium begynner akutt og inntar et fluktuerende forløp. Jeg bet meg merke i denne dynamikken som stadig endrer seg, og lot det være utgangspunkt for tegningen», sier Bettina Krieg, som har illustrert denne forsiden av Tidsskriftet. «Med en urolig strek som blir mer og mer retningsløs, splittes bevisstheten. Tid, rom og sted flyter over i hverandre. I en virvelvind av energi stiger tusjlinjen euforisk til topps, og i kurvens senit løser den seg opp og blir til intet.»

Mer av Kriegs kunst finner du på hennes hjemmeside: www.bettinakrieg.com/

Anbefalte artikler