Vil ha to nye år i presidentsetet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Marit Hermansen ble valgt til president i Legeforeningen for fire år siden. Til våren stiller hun som presidentkandidat for en tredje periode, som eneste forhåndsmeldte kandidat. Vi tok en prat med henne om hvorfor hun ønsker å stille til gjenvalg.

  IKKE FERDIG: – Vi har fått til mye disse fire årene, men jobben er ikke gjort, sier Marit Hermansen, som ønsker seg en ny…
  IKKE FERDIG: – Vi har fått til mye disse fire årene, men jobben er ikke gjort, sier Marit Hermansen, som ønsker seg en ny periode som president for Legeforeningen. Foto: Arne Vatnøy

  – Hvorfor mener du at du er den rette til å lede Legeforeningen?

  – Disse fire årene har gitt meg mye erfaring og et nettverk som er, og vil være, viktig i kontakt med myndigheter og samarbeidspartnere. Jeg legger stor vekt på å skape tillitsfulle relasjoner, slik at Legeforeningen er en part som inviteres inn der beslutninger tas. Min jobb som president er å legge grunnlaget for at Legeforeningen står godt og samlet overfor de utfordringene vi som forening møter.

  Vi har fått til mye disse fire årene, men jobben er ikke gjort. Vi er best når vi jobber sammen, og jeg tror på godt teamarbeid. Min styrke ligger i evnen til å lytte, se, og sammen løfte oss videre mot felles mål. Jeg er opptatt av å bruke bredden i organisasjonen og åpne opp for interne diskusjoner og prosesser, slik at vi kan ta de beste veivalgene.

  – Hva ser du som de viktigste utfordringene Legeforeningen står overfor de nærmeste årene?

  – Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å bedre arbeidshverdagen i sykehus, og sikre en bærekraftig fastlegeordning for framtida. Spesialistutdanningen er i støpeskjeen, og her har Legeforeningen en viktig rolle som en myndighetsuavhengig, faglig aktør. Det er stor faglig entusiasme blant leger og vi er opptatt av at pasientene skal møte en god og effektiv helsetjeneste. Men vi vet at arbeidspresset er for høyt. Helsetjenesten har allerede effektivisert mye og leverer resultater i verdensklasse, uten at ressursene har fulgt med.

  – Legeforeningen vil ha en sterk offentlig helsetjeneste. Folk må ha tillit til at de får god behandling når de blir alvorlig syke. Vi trenger en tydelig politisk reorientering av helsesektoren om vi skal klare å levere det befolkningen og politikerne forventer. Det er avgjørende for oppslutningen om vår skattefinansierte, likeverdige helsetjeneste. Befolkningen har også en forventning til at helsetjenesten skal være tilgjengelig og moderne. Vi må derfor sørge for at det digitale skiftet i helsetjenesten gir bedre og mer tilgjengelige helsetjenester. Dette blir også et viktig og spennende arbeidsmarked for leger. Her er legekompetanse viktig for utviklingen av morgendagens helsetilbud.

  – Legeforeningen har en sterk posisjon som en viktig samfunnsaktør. Hvordan vil du bidra til ytterligere å styrke Legeforeningens omdømme i samfunnet, og hva må foreningen gjøre for å opprettholde og befeste sin posisjon?

  – Legeforeningen representerer alle leger og har alltid hatt tett kontakt med medlemmene. Medlemmene er vår viktigste kilde til informasjon og kunnskap. Min oppgave, sammen med sentralstyret og sekretariatet, er å sørge for at vi bruker denne lytteposten godt og omsetter dette i aktiv politikk. Når vi gjør dette med troverdighet og forutsigbarhet, er vi en stemme som er etterspurt og blir invitert inn. Vi utvikler også vår kommunikasjon med medlemmene, slik at de opplever at Legeforeningen jobber for dem.

  – Legeforeningen er en komplett profesjonsforening. Vi skal ha gode møteplasser for meningsutveksling og faglig utvikling. Jeg vil jobbe tett med det nye fagstyret for å utvikle fagaksen, slik at de fagmedisinske foreningene får en tydelig rolle i fagutviklingen. Jeg må jobbe tett og nært med alle deler av Legeforeningen, fordi det er vårt sterke samlende engasjement i foreningen som gir resultater.

  Vervet som president i Legeforeningen er krevende og utfordrende. Hva er dine knep for å hente krefter og inspirasjon til å møte de utfordringene presidentvervet byr på?

  – Jeg syns jo at jeg har en veldig spennende jobb! Noe av det som virkelig gir meg inspirasjon, er møter med medlemmene der de jobber, eller på ulike lokale møtearenaer. Jeg lærer noe hver gang av disse møtene. Dessuten er jeg heldig som har stor arbeidsglede, et lett sinn og godt sovehjerte.

  Det er også viktig å finne rom for det vanlige livet. En kaffekopp på trappa hjemme en sommerdag, en skitur rundt Skeikampen på blåswix-føre. Eller en ferietur for å spise frokost på en fortausrestaurant i Frankrike.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media