Gjennomslag for kollektivt vern

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen og Virke er enige om ny nasjonal særavtale.

  ENIGHET: Legeforeningens president Marit Hermansen (t.h.), og forhandlingssjef i Virke, Ann Torunn Tallaksen. Foto:…
  ENIGHET: Legeforeningens president Marit Hermansen (t.h.), og forhandlingssjef i Virke, Ann Torunn Tallaksen. Foto: Legeforeningen.

  Legeforeningen og Virke gjennomførte sentrale forhandlinger 4. og 5. februar. Legeforeningen fikk gjennomslag for faste stillinger for leger i spesialisering, rullerende arbeidsplaner og vaktfritak for gravide i siste trimester. Partene er enige om bestemmelser som legger til rette for bedre senior- og livsfasepolitikk, og som styrker kompetanseutvikling og forskning.

  Det var et felles mål for partene å videreutvikle avtalen i årets forhandlinger. Legeforeningen er tilfreds med at partene i år klarte å komme til enighet. Endringene tilsvarer i stor grad endringene fremforhandlet med Spekter, men med noen viktige forskjeller. Blant annet kan det ikke brukes sommerplaner med mindre lokale tillitsvalgte aksepterer det.

  Særavtalen regulerer viktige bestemmelser om arbeidsvilkår for leger som jobber i ideelle sykehus og andre virksomheter. Til tross for store endringer i tilsvarende avtale for helseforetakene i perioden 2014 til 2018, har forhandlingene om særavtalen med Virke endt med forlengelse de senere årene. De endringene som har blitt avtalt, har skjedd på lokalt avtalenivå.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media