Fruktbare diskusjoner for å løfte faget

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Med en felles målsetting om å styrke Legeforeningens faglige stemme møttes sentralstyret og fagstyret for første gang.

GOD STEMNING: Det var gode diskusjoner og god stemning da sentralstyret og fagstyret hadde sitt første felles møte. Foto: Vilde Baugstø. Fra v. Thea Falkenberg Mikkelsen og Asbjørg Stray-Pedersen (fagstyret), Ole Johan Bakke, Tom Ole Øren, Kirsten Rokstad, Marit Hermansen og Christer Mjåset (sentralstyret), Ingvild Bauge, Cecilie Risøe, Petter Brelin, Ishita Barua, Ståle Onsgård Sagabråten (fagstyret), Anne-Karin Rime (S), Siri Tau Ursin (F), Gry Dahle (F) og Eivind Valestrand (S).

Fagrådet ble formelt opprettet i september 2018. Da ble også styret valgt med Cecilie Risøe som leder. Formålet med å opprette fagrådet er å bedre grunnen for en fornyet og styrket fagakse i foreningen.

Bred ekstern kontaktflate

Leder Cecilie Risøe, som selv har erfaring som leder i Norsk Cardiologisk Selskap og som sentralstyremedlem i Legeforeningen, orienterte sentralstyret om fagstyrets første måneder. Styret ble valgt 26. september i fjor.

–Vi har så langt jobbet for å få en bred ekstern kontaktflate, og vi har hatt flere møter og kommende avtaler – blant annet med Legemiddelverket og Sykehusinnkjøp, sa Risøe.

Hun fortalte også at de hadde fått flere henvendelser fra de fagmedisinske foreningene.

– Faktisk flere enn forventet. Vi har også lav terskel for å ta opp disse henvendelsene på styremøtene. Det er gode saker. Jeg opplever at vi fyller en funksjon som ikke har vært i Legeforeningen før. Det er interessant, påpekte Risøe.

Imponert over arbeidet

Fagstyret jobber også for å få på plass sekretariatstøtte. Det jobbes også med andre organisatoriske saker, i tillegg til faglige diskusjoner, fortalte Risøe.

– Vi skal skape et klima der det å sitte i det fagmedisinske styret ikke er en plikt, men noe etterlengtet og som gir en følelse av at «nå er det endelig min tur». Vi er spente på sentralstyrets forventninger og samarbeidet, hvordan vi sammen kan bidra til å få det beste ut av Legeforeningen, sa Risøe.

Marit Hermansen understreket at hun var imponert over jobben fagstyret har lagt ned så langt.

– Dette illustrerer på mange måter den store viljen som er i Legeforeningen for å få til ting. I sentralstyret har vi også diskutert hvilke oppgaver vi skal fordele mellom oss og fagstyret, som gjør at alle lykkes, sa Hermansen.

Anbefalte artikler