Fortsetter samarbeidet med den malawiske legeforening

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har siden 2015 finansiert et samarbeidsprosjekt med Society of Medical Doctors of Malawi (SMD). Hensikten var å styrke legenes faglige rolle i Malawi.

  GOD DIALOG MED MYNDIGHETENE: Dr. Amos Nyaka, president i Society of Medical Doctors of Malawi (t.v.) med Dr Thompson…
  GOD DIALOG MED MYNDIGHETENE: Dr. Amos Nyaka, president i Society of Medical Doctors of Malawi (t.v.) med Dr Thompson Mpinganjira fra myndighetene her på den årlige konferansen i 2018. Foto: SMD

  En viktig målsetting for prosjektet har vært at SMD skal være en organisatorisk og økonomisk bærekraftig forening etter prosjektets slutt. I tillegg skal foreningen være en arena for diskusjon av faglige og etiske spørsmål, kvalitet i helsetjenesten og legenes velferd.

  I kontrakten Legeforeningen inngikk med SMD i 2015 ble de enige om at foreningen skulle oppfylle følgende mål i løpet av prosjektperioden:

  • SMD skal ha halvårlige møter med regjeringen for å gi innspill til utviklingen av helsetjenestene.

  • 80 prosent av alle legene i Malawi skal være medlemmer i SMD.

  • SMD skal ikke ha noen enkeltdonorer som overstiger 30 prosent av årlig inntekt.

  Samarbeidsprosjektet med Society of Medical Doctors ble avsluttet høsten 2018. Evalueringen har vist at prosjektet har nådd målene om å styrke sekretariatet i SMD, øke rekruttering av medlemmer og å bli en dialogpartner med myndighetene i helsespørsmål.

  Legeforeningen ønsker nå å videreføre samarbeidet med et nytt treårs prosjekt med formål om å utvikle en spesialistutdanning for leger i Malawi gjennom Malawi College of Physicians and Surgeons.

  Har styrket rollen som talerør opp mot myndighetene

  Har styrket rollen som talerør opp mot myndighetene

  Siden oppstarten av prosjektsamarbeidet har SMD viet mye ressurser til å styrke sin rolle i utviklingen av helsevesenet i Malawi og bedre legers arbeids- og lønnsforhold. Det siste har ofte skjedd i nært samarbeid med Doctors Union of Malawi, en fagforening for leger i spesialisering ved offentlige sykehus. Ett eksempel var en konflikt med myndighetene i 2015 da 51 nyutdannede leger ikke fikk turnusplass, samtidig som over 80 prosent av stillingene for legespesialister ikke var besatt.

  I begynnelsen av prosjektperioden ansatte SMD to personer til sekretariatet, og de ser nå på muligheten for å ansette en lege. Flere av oppgavene sekretariatet påtar seg, krever god kjennskap til helsetjenesten. De har også styrket medlemstjenestene.

  Målet var at 80 prosent av legene skulle være medlemmer ved prosjektslutt. Da prosjektet startet hadde foreningen 150 medlemmer. I 2018 var dette økt til 450, men samtidig var antall leger økt til 900. De fleste av disse er nyutdannede som sannsynligvis ennå ikke er kommet i jobb. Opprettelsen av et college og en bedre spesialistutdanning vil kunne bidra til at antallet medlemmer øke.

  Et viktig grep foreningen har gjort for å styrke kommunikasjonen med medlemmene er å etablere en hjemmeside: www.smdmalawi.com. Her er det lagt opp til at leger kan melde seg inn elektronisk.

  I Malawi er det store avstander, men ingen fungerende offentlig transport og det er dyrt å leie bil. Dette er et hinder for å oppsøke medlemmer. Foreningen har nå skaffet seg en liten bil som gjør det enklere å komme rundt og holde lokale medlemsmøter.

  To spesialitetsforeninger; foreningene for obstetrikk og gynekologi og for pediatri har valgt å knytte seg til Society of Medical Doctors. Dette er to av få spesialitetsforeninger i Malawi, og SMD hjelper dem med å avholde årsmøter og kommunisere med medlemmene. SMD arbeider med å lage avtaler med foreningene om en avgift for å benytte seg av sekretariatstjenestene.

  Nytt, spennende prosjekt

  Nytt, spennende prosjekt

  SMD har i løpet av prosjektperioden oppnådd god dialog med myndighetene. Kontakten har blant annet dreid seg om å etablere en institusjon som kan ha ansvaret for spesialistutdanningen. De er nå blitt enige med myndighetene om å etablere Malawi College of Physicians and Surgeons som skal ligge under Society of Medical Doctors.

  En viktig grunn til at myndighetene tar foreningen med på rådslag om utviklingen av helsetjenesten og også har godtatt at colleget blir lagt under SMD, er at foreningen er en faglig forening.

  Til tross for dette peker SMD på behovet for en sterk fagforening for leger i landet. Medical Doctors Union of Malawi finnes allerede, men denne foreningen har ligget brakk noen år og slitt med kapasitet og organisering. Etter at SMD de senere årene har fått konsolidert sekretariatet, ønsker de å se på hvordan de kan styrke forholdet til fagforeningen. SMD oppfordrer også sine medlemmer til å bli medlem i fagforeningen og vice versa.

  Malawi College of Physicians and Surgeons (MCPS) skal være en uavhengig institusjon som vil begynne arbeidet sitt med å utvikle nasjonale standarder til spesialistutdanningene og krav til utdanningsinstitusjonene. Prosjektet vil totalt bestå av tre deler.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media