Les mer om

Artikkel

Insentiver for å delta i studier

Det er dokumentert at betaling og gavekort kan bidra til å sikre tilstrekkelig antall deltagere i forskningsstudier. Rundt 12 % av prosjektsøknader innsendt til fire regionale forskningsetiske komiteer søkte om å bruke slike insentiver. Betalingen var på under 500 kroner i de fleste av søknadene om å bruke betaling. Dette kommer frem i en kartlegging av 515 REK-søknader i 2014.

Moderat bruk av insentiver anses som en akseptabel metode for å sikre mange nok studiedeltagere, men det er uklart om dette kan føre til skjevhet eller bedre representativitet i et utvalg.

Originalartikkel: Bruk av insentiver til deltagere i medisinsk og helsefaglig forskning i Norge

Forskerlinjene rekrutterer medisinere til forskning

Forskerlinjer ble opprettet ved de medisinske fakultetene i Norge i 2002 for å rekruttere flere medisinstudenter til forskning. Erfaringene er gode, idet mange av studentene fortsetter med forskning etter fullført studium. En spørreskjemaundersøkelse blant 102 av 148 tidligere forskerlinjestudenter ved Universitetet i Bergen viste at studenter som var misfornøyde med veiledningen, hadde lavere sannsynlighet for å fullføre forskerlinjen, og at studenter som hadde regelmessig veiledning, fullførte oftere. Rundt to tredeler av studentene hadde gått videre til doktorgrad, og nesten en tredel var nå ansatt i akademisk stilling.

Lederartikkel: En ubetinget suksess
Originalartikkel: Fortsetter forskerlinjestudenter å forske?
Kort rapport: Veiledning av studenter ved Forskerlinjen

Tvangsbehandling ved somatisk sykdom

Psykotiske pasienter makter ikke alltid å ivareta sin somatiske helse. Når kan det være riktig å behandle somatisk sykdom under tvang? Psykiatere drøfter samtykkekompetanse, bortfall av samtykkekompetanse og begrensninger i helsehjelp ved somatisk sykdom hos psykisk syke med utgangspunkt i historien til en kvinne med paranoid schizofreni og fastlåste vrangforestillinger. God kjennskap til lovverket er nødvendig for å sikre at alle som trenger det, får riktig medisinsk behandling.

Helse og jus: Tvangsbehandling av somatisk sykdom ved psykisk lidelse

Anbefalte artikler