Forside nr. 3/2019

Artikkel

Illustrasjon © Christian Bloom

Bruk av insentiver i medisinsk forskning kan være en effektiv måte å øke studiedeltagelsen på. Mange vil være enige i at et skrapelodd, en femtilapp eller en kinobillett ikke påvirker forskningsresultatene negativt. Motsatt kan deltagelse i forskningsstudier for personer i fattige land eller land uten offentlige helsetjenester fremstå som en mulighet til å skaffe seg tilgang til livsnødvendig helsehjelp. I disse landene er etiske rammeverk for forskningsdeltakelse ofte manglende eller lettere å omgå enn i vestlige land, og vestlig legemiddelindustri har for lengst oppdaget den menneskelige gullgruven som forsøkspersoner i lavinntektsland representerer. Da er det ikke lenger gitt hva som er pisk og hva som er gulrot.

Anbefalte artikler