Styrker satsingen på medlemsfordelene

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

11 foreninger i Akademikerne har etablert Akademikerne Pluss, og satser med dette enda tyngre på bankavtaler, forsikringstilbud og andre medlemsfordeler.

Administrerende direktør i Akademikerne Pluss Einar Espolin Johnson. Foto: Lise B. Johannessen

I november 2018 ble Akademikeravtalen med Danske Bank fornyet for tre år, mens videreføringen av forsikringsavtalen med Storebrand ble avtalt i juni samme år. Nyopprettede Akademikerne Pluss AS skal forhandle og følge opp medlemsfordelene.

– Lanseringen av Akademikerne Pluss betyr en økt satsing på medlemsfordeler, forteller administrerende direktør Einar Espolin Johnson.

Akademikerne Pluss AS eies av 11 av foreningene i Akademikerne. Selskapet som ble etablert 27. juni 2018, har som formål å forhandle om og følge opp fordelsavtaler på vegne av foreningene og medlemmene. Gjennom å etablere Akademikerne Pluss, satser Akademikerne med dette enda tyngre på bankavtaler, forsikringstilbud og andre medlemsfordeler.

Sterkere sammen

– Vi er fornøyde med å ha inngått nye avtaler med Danske Bank og Storebrand, sier Espolin Johnson og legger til: Det betyr forutsigbarhet og de aller beste betingelsene for akademikerfellesskapet. Avtalene har stor betydning for våre medlemmer, sier han.

– Nå er vi i en posisjon der vi kan forhandle frem enda bedre avtaler. Dette har betydning for rekruttering av medlemmer, og til samlet sett å gjøre Akademikerne enda sterkere, sier han.

Akademikerne Pluss har som formål å forhandle fram og følge opp medlemsfordeler. Selskapet har mandat til å forhandle avtaler på vegne av over 180 000 medlemmer.

– Den store oppslutningen om foreningenes bank- og forsikringsavtaler gjør oppfølgingen av disse avtalene viktige, sier Espolin Johnson.

Les mer på www.akademikernepluss.no

Anbefalte artikler