Kommentar
Diagnosekriteriene er basis for behandling