Kommentar

Diagnosekriteriene er basis for behandling

Pål Surén
Lege og forsker
Interessekonflikt:  Nei
Ted Reichborn-Kjennerud
Avdelingsdirektør
Folkehelseinstituttet

Vi takker Bjarne Bråtveit for kommentaren til artikkelen vår. Vi er enige med ham i at det ikke skal være et absolutt forbud mot å bruke diagnosen hyperkinetisk forstyrrelse selv om ikke alle diagnosekriteriene er oppfylt. Man bør imidlertid være svært forsiktig med å bruke diagnosen på personer som ikke tilfredsstiller diagnosekriteriene. Disse kriteriene er grunnlaget for alle studier som er gjort av hyperkinetisk forstyrrelse. Dermed utgjør de også grunnlaget for hvordan diagnosen skal brukes i klinisk praksis. Det finnes ingen klinisk diagnose som representerer noe annet enn den forskningsbaserte diagnosen. Hvis klinikere bruker diagnosen på andre enn de den opprinnelig er ment for, beveger de seg ut i terreng hvor det ikke finnes evidens for at behandling virker. I slikt terreng kan en «pragmatisk» holdning til diagnosen fort bli «slepphendt». Vi mener derfor at alle som utreder og diagnostiserer hyperkinetisk forstyrrelser må forholde seg aktivt til diagnosekriteriene og ha en solid begrunnelse for å eventuelt avvike fra dem.

Published: 04.12.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media