Stort oppmøte på LIS1-markering

Vilde Baugstø Om forfatteren
Artikkel

Hundrevis møtte opp med plakater og fakler da Yngre legers forening (Ylf) og Norsk medisinstudentforening (Nmf) arrangerte en markering foran Stortinget for 200 flere LIS1-stillinger.

KRAFTFULL MARKERING: Med plakater og fakler viste leger og medisinstudenter behovet for flere LIS1-stillinger. Foto: Vilde Baugstø

Alle leger må ha LIS1-stilling for å kunne påbegynne spesialiseringen sin, men køen for å få en slik stilling blir bare lenger og lenger. I 2017 var det 2037 søkere til 950 plasser, på tross av at mangelen på spesialister er godt dokumentert. Antallet leger som ikke får påbegynt spesialiseringen sin vil bare stige dersom ikke myndighetene åpner opp for å øke antallet LIS1-stillinger.

– Norge trenger spesialister, både til primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Derfor står vi foran Stortinget og krever 200 flere LIS1 nå, sa president i Legeforeningen, Marit Hermansen, i forkant av markeringen.

Rammer fastlegene

Oppslutningen om 200 flere LIS1-stillinger er bred. Rannei Hosar, leder i Nmf, Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen og Christer Mjåset, leder i Yngre legers forening, holdt alle appeller foran Stortinget.

– Ferske leger trenger trygge rammer i sine første legejobber. Det er de som har mest å lære. Medisinstudentene og unge leger er opptatt av kvaliteten i helsetjenestene. Og for å gjøre det, så er de helt avhengige av veiledningen i LIS1, sa Rannei Hosar i Nmf.

Tom Ole Øren understreket at det er viktig også for allmennmedisin at antallet LIS1-stillinger økes.

– At unge leger ikke ønsker å bli fastleger, er en svært alvorlig situasjon. For å klare å bevare fastlegeordningen, så må vi få flere unge leger inn i allmennmedisin, sa Øren.

Importerer spesialister

Helsedirektoratet har anslått et årlig behov for 1500 nye leger i arbeidsmarkedet frem mot 2040. De 950 plassene som i dag er tilgjengelige hvert år, er for få til å møte det økende spesialistbehovet i landet. De siste ti årene er over 40 prosent av spesialistene ved norske sykehus importert fra utlandet.

– Skal vi ha forutsigbarhet, så må vi betale for det. Og forutsigbarhet har en verdi når det er snakk om pasientens helsetjeneste. For å få flere til å spesialisere seg i Norge, må LIS1-flaskehalsen utvides. Så enkelt er det, poengterte Christer Mjåset, til jubel fra de oppmøtte.

Anbefalte artikler