Kunnskapsformidling har vært drivkraften

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Gynekolog Rolf Kirschner har i hele sitt yrkesaktive liv vært en pådriver for å bedre omsorgen for mor og barn.

  PÅDRIVER: Rolf Kirschner nyter høy anerkjennelse for sitt arbeid for kvinnehelse i Europa. Foto: Ellen Juul Andersen
  PÅDRIVER: Rolf Kirschner nyter høy anerkjennelse for sitt arbeid for kvinnehelse i Europa. Foto: Ellen Juul Andersen

  – Strukturert kvalitetsforbedringsarbeid gir resultater, sier Kirscher som har lang erfaring med kvalitetsforbedringsprosjekter, standardiseringsarbeid og bruk av visitasjonsordninger i gynekologi og fødselshjelp i Europa.

  Internasjonalt orientert

  Internasjonalt orientert

  Rolf Kirschner trives i internasjonale organer. Han fikk tidlig blikk for at det skjer mye i Europa som vi kan dra nytte av i Norge. Etter medisinstudier i Dublin, jobbet han i Harstad før spesialisering i gynekologi i Sverige. Han erfarte stor forskjell på spesialistutdanningen i Norge og Sverige.

  – Det som gjorde at jeg engasjerte meg i faglig utviklingsarbeid, var at jeg så at utdanningen i Sverige syntes å fungere bedre enn i Norge. I Sverige hadde vi to obligatoriske emnebaserte ukeskurs årlig, strukturerte kursopphold, med tilsendt relevant faglig informasjon på forhånd, som foreleserne hadde utarbeidet og brukte. Dermed ble vi godt kjent med kolleger og fikk gode faglige og personlige diskusjoner, sier han.

  Tilbake i Norge var det å kunne bidra til å arbeide for strukturerte utdanningsløp i spesialiteten og forbedre legers prosedyrer, noe som tente ham og ble en drivkraft.

  Kirschner har hatt mange verv både i nasjonale og internasjonale organisasjoner. Første skritt på veien var i Yngre legers forening og Norsk gynekologisk forening (NGF) og engasjement i spesialitetskomiteen. Dette ble en god plattform for arbeidet ut i Europa. Han ble faglig engasjert i European College og UEMS Boards (Den europeiske spesialistorganisasjonen). Her erfarte han at det er vanskelig å forene søylene fagforening og fagforbedring, men at det går når man bruker nok tid og har gode faglige argumenter for ulike kvalitetsforbedringsprosjekter.

  Visitasjonsordninger

  Visitasjonsordninger

  Via arbeidet i EBCOG (European Board and College of Obstetrics and Gynaecology), i spesialitetskomiteen og engasjement i Legeforeningens fagforeningssøyle, arbeidet han for innføring av avdelingsvisitasjonssystemet. Dette hadde EBCOG kopiert fra Royal College of Obstetrics and Gynaecology i UK. Opplegget med sjekklister både for avdelingsleder og assistentleger på stedet var nytt. På den første visitasjonen på gynekologisk avdeling på Drammen sykehus midt på 90-tallet deltok den anerkjente gynekologen Naren Patel fra Dundee. Patel ble invitert til gynekologforeningens årsmøte i Harstad og introduserte visitasjonskonseptet.

  Kischner husker godt den første visitasjonsreisen da komiteen besøkte Arendal, Kristiansand og Stavanger. Et sted var den obligatoriske prosedyreboken fortsatt «varm» fra trykkeriet.

  – Opplegget ble epokegjørende. Mange sykehusavdelinger var stort sett glade for tilbakemeldingene, men Legeforeningen fikk også klagebrev fra enkelte avdelinger som mente en gikk dem litt for nær i sømmene, forteller han.

  Etter mange år med visitasjoner ble det etter hvert overgang til det som i dag er SERUS – System for elektronisk rapportering.

  – Sammen med NGFs arbeid med faglige veiledere viser dette hvor viktig det er med kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid og at det gir resultater å mobilisere fagmiljøene, understreker han.

  Det har vært nøkkelord i Kirschners arbeid i Kvalitetsforbedringsutvalget og i Fame.

  Høy anerkjennelse

  Høy anerkjennelse

  På den europeiske arenaen har han i nesten 25 år på vegne av NGF, bekledd ulike roller i EBCOG; i Council, i Executive og som visepresident med ansvar for strategi. Etter en periode som leder av NGF, avsluttet han som aktiv generalsekretær i EBCOG. Han har blant annet vært med på å utarbeide et europeisk spesialistutdanningsprogram, europeiske fagstandarder og en diplomeksamen.

  – Jeg har gledet meg over alt jeg har fått anledning til å delta på, mye med støtte fra forståelsesfulle ledere, men jeg tror nok at jeg har brukt om lag to år av mitt liv på dette ulønnede vervet. En får se det som en hobby. Det har vært meningsfylt å kunne bidra til å spre systematisk forbedringskunnskap begge veier i det europeiske miljøet. EBCOG har blitt en betydelig kraft i det medisinske utviklingsarbeidet, og vi har også hatt nytte av det, sier han.

  I forbindelse med UEMS 60-årsjubileum ble hans store internasjonale engasjement for forbedringsarbeidet innen kvinnehelse i Europa, hedret med utmerkelsen «Gold Decoration of Honour», som han mottok i Brussel i oktober.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media