Kommentar
Hyperkinetisk forstyrring er ein klinisk diagnose.