Vaksine mot avmakt og apati

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Rönnlund

  Factfulness

  Ten reasons we're wrong about the world – and why things are better than you think. 342 s, tab, ill. New York, NY: Flatiron Books, 2018. Pris USD 28

  ISBN 978-1-250-10781-7

  Til tider kan det kjennes litt mørkt ut, både årstidsmessig og hva utviklingen i verden angår. Denne boken er en vaksine mot den avmakten man lett kan føle. Her får man en pedagogisk og faktabasert booster-dose mot følelsen av at «alt blir bare verre». For som Melinda Gates skriver i omtalen: «Fremskritt er ofte stille». Den er som regel en gradvis utvikling i riktig retning over flere år – ikke en revolusjon i løpet av noen dager. Boken er tettpakket med statistikk og fakta, men likevel lett å lese: pedagogisk oppbygget, med gode figurer/illustrasjoner og morsomme anekdoter fra Roslings liv.

  Noe av det mest nyttige for meg i boken var inndelingen av verdens befolkning i fire inntektsnivå. Ikke etter øst/vest, u-land/i-land etc.: På nivå 1 (en milliard mennesker) har man en dollar om dagen, ingen sko, ingen tilgang på rent vann eller ovn. På nivå 2 (4 dollar om dagen, 3 milliarder mennesker) er livet fremdeles tøft, men man kan kjøpe sko og høner, har rent vann og madrass å sove på. På nivå 3 (2 milliarder mennesker) har man 16 dollar daglig i snitt, mens på nivå 4 (1 milliard mennesker, bl.a. Norge og Sverige) mer enn 64 dollar om dagen. Skalaen er god og viser tydelig hvor feil vi på nivå 4 tar – alle som ikke har det som oss, er ikke «like fattige». De fleste mennesker lever faktisk på nivå 2 og 3, tilsvarende levestandard i Vest-Europa/USA på 1950-tallet, og stadig flere når nivået over.

  Boken er inndelt i ti kapitler: «Ten reasons we’re wrong about the world». The Negativity Instinct tar et oppgjør med vår tendens til å tro at ting stadig blir verre. «Feil», sier Rosling, og viser bl.a. at ekstrem fattigdom er halvert globalt i løpet av de siste 20 årene. Da Roslings mor ble født i Sverige i 1921, var landet på nivå 2, tilsvarende Zambia i dag. I dag er Sverige nivå 4. Vår tendens til å «svartmale» forsterkes av at gode nyheter sjelden blir nyheter, og fortiden ofte forgylles – i etterkant.

  Factfulness er en bok som gir en innsikt, og setter en i stand til å engasjere seg der det betyr noe. Den bagatelliserer ikke problemene vår klode står overfor, men er tydelig på at tiltak i kampen mot klimaendringer og fattigdom må styres av fakta, ikke fordommer og negative følelser. Nyttig å merke seg både som lege og som samfunnsborger. Factfulness er også et testament over Hans Rosling; hans «last battle in [a] lifelong mission to fight devastating ignorance». Under skrivingen av boken fikk han påvist pankreascancer, som han til slutt døde av. Dette gir boken en ekstra klangbunn.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media