()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Helen Mohan, Des Winter

  Minor Surgery at a Glance

  108 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2017. Pris GBP 30

  ISBN 978-1-118-56144-7

  Boken tilhører lærebokserien «At a Glance», og er rettet mot legestudenter og leger som har innslag av småkirurgi i sin arbeidshverdag (fastleger, legevaktsleger, o.l.). Forfatternes intensjon er å tilby en kortfattet oversikt innen de viktigste småkirurgiske tema.

  Læreboken er bygd opp av fire deler og totalt 48 kapitler. De fire delene tar for seg henholdsvis: prinsippene for sikker kirurgi (pasientkommunikasjon, instrumenthåndtering, infeksjonsforebygging, anafylaksi, m.m.), lokal- og ledningsanestesi, grunnleggende småkirurgisk teori (incisjonslinjer, sårlukking, sutur, diatermi, m.m.) og akutte- og elektive småkirurgiske prosedyrer (biopsiteknikk, lipom- og ateromekstirpasjon, kryokirurgi, inngrodd tånegl, ansikts- og håndskader, incisjon og drenasje, m.m). Kapitlene inneholder et utvalg tabeller, behandlingsalgoritmer, bilder og illustrasjoner.

  Til tross for en hensiktsmessig innholdsfortegnelse lykkes ikke boken med å gi en god innføring i småkirurgi. Dette skyldes et ønske om å omtale langt flere tema enn hva man kan forvente i en slik tynn lærebok, som igjen går utover innholdet i de sentrale kapitlene. Eksempelvis handler hele kapitler om selvsagte forhold som gjelder all medisinsk behandling (f.eks. informert samtykke), samt tiltak og vurderinger som ligger utenfor småkirurgisk praksis (f.eks. operasjonsleie, intubasjon og lymfeknuteekstirpasjon). Kapitlene om basal anestesi-, biopsi-, eksisjons- og suturteknikk utgjør kun 11 av 108 sider. Disse sidene er dessuten mangelfulle – både i tekst og illustrasjoner. Det er bare enkle, avbrutte suturer som er omtalt (og som illustreres med én figur). Boken er best hva angår skader i ansikt, hodebunn og hånd, samt behandling av inngrodd tånegl. Det er positivt at rekonstruksjonsstigen for lukking av defekter omtales med eget kapittel.

  «At a Glance» kan skilte med en rekke gode og populære lærebøker. «Minor Surgery at a Glance» bærer derimot preg av å være en førsteutgave. Lesere som ikke er kjent med småkirurgi har lite å hente her. Anbefales ikke.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media