Kommentert artikkel
Kommentar
Myokardfibrose er viktig ved medfødt hjertefeil