Kommentar

Indikasjon for mekanisk trombektmi

Frode Manstad-Hulaas
Overlege ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU
Interessekonflikt:  Nei
Martin Herje
Overlege
St. Olavs hospital

Vi takker Anne Hege Aamodt og medarbeidere for en hyggelig og viktig kommentar. Beklageligvis ligger pasientkasuistikken noe tilbake i tid, utarbeidelse av manuskript likeså. I Trondheim benyttes CT/MR for vurdering av penumbra og kollateralsirkulasjonen vektlegges. At NIHSS-skår ikke kan benyttes som indikasjon alene er selvsagt, og denne misforståelsen beklager vi. Samtidig bør det være et visst nevrologisk utfall før en invasiv prosedyre utføres. Ved St. Olavs hospital gjøres i dag normalt ikke trombektomi ved NIHSS-skår ≤ 5, men alle pasienter som kan være kandidat til trombektomi, får en individuell vurdering, også de med lavere NIHSS-skår.

Published: 22.10.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media