Forside

Artikkel

Illustrasjon © Xueting Yang

I dette nummeret av Tidsskriftet presenterer vi en studie av frostskader i Forsvaret. Ved frostskader dannes det ekstracellulære iskrystaller som gir væsketap, i tillegg til brannskadelignende mekanismer som gir ytterligere vevsskade. Militært personell er særlig utsatt for frostskader, men også personer som bor på gata rammes. I denne studien var to av tre vernepliktige da skaden skjedde. Forstemmende nok fikk over to tredeler varige skader. Når norske kvinner og menn gir år av livet sitt til offentlig tjeneste, bør vi forvente at alt settes inn for å forebygge at tjenesten gir varige men.

Anbefalte artikler