Visuell og informativ lærebok i genetikk

Elin Tønne Om forfatteren
Artikkel

Eberhard Passarge

Color atlas of genetics

5. utg. 461 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2018. Pris EUR 50

ISBN 978-3-13-241440-2

Genetikk og genomikk er et fagfelt i rivende utvikling, og denne nye utgaven av Color atlas of genetics gir en glimrende oversikt over fagets grunnleggende elementer. Den retter seg mot alle med interesse for genetikk, men er nok i hovedsak beregnet på studenter i biologi og medisin. Boken egner seg imidlertid også for leger, forskere og biologer som ønsker en rask og fargerik oppfriskning av basale kunnskaper i cellebiologi og genetikk.

Boken er inndelt i fem hoveddeler. Den første delen omhandler den moderne genetikkens utvikling fra begynnelsen av 1900-tallet og frem til i dag og setter faget inn i en evolusjonsmessig, historisk og kulturell sammenheng. Deretter følger to kapitler som omhandler basal cellebiologi, genetikk og genomikk (genomets struktur og funksjon). Hver dobbeltside inneholder et tema med tekst på venstre side og tilhørende illustrasjon og sammendrag på høyre side. Signalveier og kaskadereaksjoner er svært godt illustrert. De fleste temaene har forslag til videre lesing, i tillegg til noen linjer om hvorfor og hvordan det basale temaet er medisinsk relevant.

Den siste halvdelen er viet medisinsk genetikk og omhandler litt over 100 genetiske tilstander innenfor de fleste hovedgrupper. Forfatteren har konsentrert seg om å gi en solid patofysiologisk forståelse. Embryologi og evolusjon har fått relativ stor plass. Tilstandene er illustrert med bilde av en pasient, en liten oppsummerende tekstboks og i noen tilfeller en stamtavle. I tillegg er struktur, lokalisasjon og funksjon av aktuelle gen illustrert. Det er jevnlige henvisninger til et utfyllende appendiks som også inneholder en solid genetisk ordbok.

Styrken ligger i de tilnærmet 200 sidene med oversiktlige, delikate og svært informative illustrasjoner, i tillegg til konsise sammendrag og flytskjemaer. Boken imponerer i omfanget av kunnskap på kun 460 sider.

En svakhet med denne utgivelsen er at den inneholder lite om nyere diagnostiske muligheter og genterapi og må nesten sies å være utdatert idet den går i trykken. Boken danner imidlertid et godt utgangspunkt for videre fordypning. Den passer glimrende for studenter som ønsker et raskt overblikk over fagfeltet, og for fagpersoner som ønsker å friske opp grunnleggende kunnskap.

Skal du kun lese en bok som omhandler genetikk i år, bør du helt klart vurdere denne. Fagpersoner som arbeider innen medisinsk genetikk vil imidlertid oppleve at boken mangler dybde.

Anbefalte artikler