Populære medlemsmøter

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sosiale og faglige treffpunkter er viktige i en lokalforening. Hordaland legeforening har funnet en form som engasjerer medlemmene.

  ENGASJEMENT OG BEGEISTRING: Tidligere utenrikskorrespondent i NRK Hans-Wilhelm Steinfeld (t.h) og leder Gunnar Ramstad…
  ENGASJEMENT OG BEGEISTRING: Tidligere utenrikskorrespondent i NRK Hans-Wilhelm Steinfeld (t.h) og leder Gunnar Ramstad skapte entusiasme på årsmøtet i Hordaland legeforening. Foto: T. S. Strand

  Legene foretrakk årsmøte med foredrag av Hans-Wilhelm Steinfeld fremfor andre aktiviteter en solfylt dag i juni. Over 100 medlemmer og deres familier hadde funnet veien til Legenes hus i Kalfaret i Bergen, der både små og store hygget seg med grillmat i en uformell ramme, før årsmøte og foredrag. Steinfeld fortalte om sin tid som utenrikskorrespondent og om utviklingen i Russland.

  – Dette arrangementet er blitt en tradisjon. Det er uformelt og du treffer kolleger, forteller leder Gunnar Ramstad.

  Ramstad påpeker at det er viktig at medlemmene finner samlingspunkter hvor de kan ha med familien og ha en hyggelig stund sammen.

  – Samtidig ønsker vi at de skal få påfyll gjennom interessante foredrag, sier han og legger til at han synes det er hyggelig som leder å oppleve at medlemsmøtene fanger medlemmenes interesse.

  Tidligere dette året hadde de blant annet et godt besøkt møte med tema Sykdom og kunst der Ole Didrik Lærum og Jon Geir Høyersten var foredragsholdere.

  – Det er morsomt når vi opplever at vi treffer med temaene, sier han.

  Legenes hus – et samlingssted

  Legenes hus – et samlingssted

  Ramstad understreker at de ønsker å bruke Legens hus i Bergen så mye som mulig.

  – Vi ønsker at det skal være et naturlig samlingspunkt for medlemmene, og vi ser også at flere nå legger merkedager som bryllup og 50-års markeringer til huset. Det er hyggelig.

  Et annet årvisst arrangement med stor oppslutning, er den årlige juletrefesten i januar. Hit kommer medlemmer både med barn og barnebarn.

  – Jeg tror ikke man skal undervurdere betydningen av slik uformell og hyggelig kontakt mellom kollegene, sier han.

  God informasjon

  God informasjon

  – Styret behandler en rekke saker som legges frem på årsmøtet, men skal jeg trekke frem noen spesielle, vil jeg nevne ansettelsen av administrasjonskonsulent Therese Sæby Strand, sier Ramstad. – Vi erfarer at hun har bidratt mye for aktiviteten. Hun forbereder saker, følger opp vedtak og er sekretær for flere utvalg. Dette gir resultater.

  Ramstad forteller at foreningen prioriterer å bruke ressurser på å sørge for at medlemmene er godt orientert om hva styret og yrkesforeningene i Hordaland er opptatt av. Medlemsbladet Paraplyen har funnet en form som de opplever dekker behovet på en god måte. Dagsaktuell informasjon bruker styret hjemmesiden til.

  – Vi mottar gode tilbakemeldinger og er svært godt fornøyd med redaktøren, sier foreningslederen.

  Utfordringer i allmennpraksis

  Utfordringer i allmennpraksis

  Rekrutteringssituasjonen til allmennpraksis er krevende også i Hordaland. Ramstad mener det er viktig å se resultatene av ALIS-Vest prosjektet, hvor yngre allmennleger blant annet har kortere lister og får veiledning til spesialiteten etter et strukturert løp. Hordaland legeforening er representert i prosjektet som er ett av flere tiltak som vurderes nasjonalt for å sikre tilgang av nye leger i allmennpraksis.

  – Vi må se på ulike modeller for å finne en variasjon av driftsformer som tiltrekker yngre leger til allmennmedisin, sier han.

  Ramstad forteller at de nettopp for å få yngre leger til å se det positive med allmennpraksis, har arrangert kurset Drift av allmennpraksis. Kurset vil også bli arrangert i november 2018 og i februar 2019.

  – Vi erfarer at mange trenger å vite mer om hvordan man faktisk kan drifte en allmennpraksis på en effektiv måte. I stedet for at folk skal sitte på sin egen tue å gjøre erfaringer, har vi samlet de beste til å formidle hvordan de løser problemer, sier han.

  Regionutvalg Vest

  Regionutvalg Vest

  Ramstad påpeker også at det er svært bra at Regionutvalg Vest nå fungerer. Utvalget har møtt ledelsen for Helse Vest i Stavanger og ledelsen for Helse Førde i Førde. Det har også vært på besøk hos den danske legeforeningen for å høre om deres erfaringer, samtidig som de har fått demonstrert et nytt datasystem som sykehusene på Sjælland har tatt i bruk.

  – Dette tegner bra for at de kan fylle sin rolle på en god måte, sier Gunnar Ramstad.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media