Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Jeg har ledet Legeforeningen i tre år. Vi har oppnådd historiske seire og landet viktige avtaler – ikke bare for leger, men for alle arbeidstakere. Jobben er ikke ferdig; jeg har mer jeg vil utrette.

Det har vært tre spennende år der foreningen har vært utfordret fra mange hold – og selv har utfordret. Men hardt arbeid har gitt resultater. Vi har jobbet knallhardt for sykehuslegers arbeidstidsvern og arbeidsmiljø. En svært vellykket streik og etterfølgende avtale har styrket forholdene for norske leger. Arbeidet med gjenoppretting av tillitsforholdet mellom arbeidsgiversiden og legene har bare så vidt kommet i gang.

Vi står midt i en kriserammet fastlegeordning. Etter sterkt påtrykk fra Legeforeningen er trepartssamarbeidet gjenopprettet. Krisen er beskrevet fra fastlegekontor over hele landet. Sammen har vi endret virkelighetsforståelen i Stortinget og regjeringskontorene. Fastlegeordningen er i fare og trenger handlekraft både for å oppnå stabilisering og for å sikre rekruttering.

Den nye spesialistutdanningen skal implementeres. Kvaliteten strekkes mellom ressursmangel og effektiviseringskrav. Fagkollegiet har gjort en formidabel innsats gjennom spesialitetskomiteene. Legeforeningen skal fortsatt være en vaktbikkje uavhengig av myndigheter og sykehusdrift. Pasientene skal møte høykompetente leger. Det trenger sykehusene. Det trenger kommunene. Og det trenger medlemmene våre. Legeforeningen har bredden og kompetansen som gjør at vår faglige stemme er etterspurt. Denne faglige stemmen skal styrkes gjennom den nye fagaksen.

Den offentlige helsetjenesten er under sterkt press, med store mangler i styringssystem og ressurser. Medisinsk og teknologisk utvikling gjør at vi fremover vil stå overfor enda hyppigere og avgjørende veivalg i fremtidens pasienttilbud. Norske leger har alltid vært gode til å tenke nytt. Vi leger må være i førersetet når morgendagens helsetjeneste skal formes.

Et stabilt og trygt arbeidsmiljø er en suksessfaktor for å oppnå vellykkede endringer. Undersøkelser fra hele helsetjenesten viser at vi som jobber der er engasjerte, men bekymret for fremtiden. Flaskehalser i systemet er i ferd med å skape frykt hos nyutdannede for ikke å få den første legejobben. Alle generasjoner av leger – fra studentene våre til seniorene – må få oppleve et mangfoldig arbeidsmarked med stabile rammer og rom for kompetanseutvikling og karriere gjennom hele yrkeslivet. Trygge leger er gode leger.

Forening er et flott begrep. Jeg leder en legeforening som forener alle leger, helt fra de er studenter. Legeforeningens styrke ligger i dette mangfoldet. Men ikke mangfoldet alene. Styrken ligger også i fellesskapet.

Jeg har definert det som min jobb å sørge for at denne foreningen står godt og samlet overfor de utfordringene som kommer. Dette kan bare oppnås ved å gi rom for interne diskusjoner og prosesser, bearbeide posisjoner og jobbe samlet mot et felles mål. Det er slik vi blir slagkraftige.

Jeg ønsker å fortsette å lede denne fantastiske foreningen i dette arbeidet de neste to årene. Det er derfor jeg har bestemt meg for å stille til valg på nytt i 2019.

Anbefalte artikler