Medlemsvekst gir økt representasjon

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rogaland legeforening passerte nylig 2 000 medlemmer. Dermed øker lokalforeningens representasjon til landsstyret til to delegater fra 2020.

  STØTTEGRUPPENS VIRKSOMHET BILR STADIG VIKTIGERE. Terje Vevatne, leder for Helsetjenesten for leger i Rogaland. Foto: Heidunn…
  STØTTEGRUPPENS VIRKSOMHET BILR STADIG VIKTIGERE. Terje Vevatne, leder for Helsetjenesten for leger i Rogaland. Foto: Heidunn S. Nordtveit

  Det var en fornøyd lokalforeningsleder som kunne formidle dette på årsmøtet i juni.

  God kontakt

  God kontakt

  Leder Jan Robert Johannessen fortalte at styret har god kontakt til tillitsvalgte og at de arbeider for å avholde et årlig møte både i sør- og nordfylket.

  – Vi gjennomfører møter med hovedtillitsvalgte i forbindelse med årsmøtene, og disse har også anledning til å delta på Akademikernes lønnskonferanse, sa Johannessen og understreket at tillitsvalgte skal kunne være best mulig oppdatert på aktuelle forhold. Da vil de gjøre en best mulig jobb.

  Blant de mange sakene styret behandler og bruker ressurser på, er den forestående sykehusutbyggingen i Stavanger og økonomiske forhold knyttet til denne.

  – Det er særlig Overlegeforeningen og Yngre legers forening som «er på denne ballen», men lokalforeningen forsøker å støtte opp med avisinnlegg og andre tiltak, der det er ønskelig, sa han til et lydhørt årsmøte.

  Johannessen understreket også i sin innledning at det er viktig å få til god samhandling mellom nivåene i helsetjenesten.

  – Her i Rogaland har foreningen sendt brev til sykehuset med forslag til løsninger. I samarbeidsavtalen ligger en klar ramme for dette, men det er allikevel nødvendig å ta opp enkelte punkter, sa han.

  Johannessen fortalte også at de legger vekt på å ha god kontakt til NAV i Rogaland.

  Konstruktive kontaktmøter

  Konstruktive kontaktmøter

  – Gjennom kontaktmøter med ledelsen har vi drøftet dialogmeldingen i sykmeldingsløsningen. Dette er konstruktive møter hvor vi tar opp problemstillinger som medlemmene opplever i sin hverdag. Andre problemstillinger for allmennlegene er forståelsen av bruk av takst 701a (prøvetaking til laboratorieundersøkelse på legens kontor eller innsending til medisinsk laboratorium). Dette har vi sendt brev til Helse- og omsorgsdepartmentet og Helse Stavanger HF om, sa han.

  Styret ser det også som svært gledelig at regionutvalg Vest er gjenopprettet med Janne Bethuelsen fra Stavanger universitetssykehus som leder.

  Rogaland legeforening har godt besøkte medlemsmøter. Det var stor interesse både for temaet «Drift av legekontor» og «Trønderopprøret kommer til Rogaland». Det er høy aktivitet i foreningen og en velfungerende kurskomité arrangerte 15 kurs i 2017.

  «En får værra som en er da'n itte vart som en sku»

  «En får værra som en er da'n itte vart som en sku»

  Slik oppsummerte leder for Helsetjenesten for leger i Rogaland, Terje Vevatne, arbeidet i støttegruppen da han redegjorde for årsmøtet. Støttegruppen tilsvarer støttelegeordningen i andre fylker. Vevatne har vært aktiv i dette arbeidet siden 1997.

  – Det er et økende behov for oss. Vi hjelper ut fra den forutsetningen at vi er bare kolleger, ikke leger, og vi har utvidet taushetsplikt, sa han.

  Vevatne opplever et oppsving i antall henvendelser hver gang han holder foredrag på sykehusene. Han trakk frem at mange av henvendelsene til støttegruppen gjelder psykisk sykdom, særlig kombinasjonen rus og psykiatri, mens det derimot er lite av rene rusproblemstillinger. De dominerende temaene er problemer i jobben; særlig forholdet til ledelsen og samarbeidsutfordringer.

  Noen ganger trekkes gruppen inn i forskningsrelaterte problemstillinger og prinsipper.

  – Vi har erfart at situasjoner har blitt opplevd så alvorlige at leger har sluttet i jobben og reist til utlandet, etter slike episoder, sa han.

  Stort behov

  Stort behov

  Vevatne fortalte at de er der for leger som opplever klagesaker, og at de særlig støtter i alvorlige klagesaker. Disse sakene representerer ofte dype tragedier hvor legen kan miste jobben og nettverket sitt samtidig. Da er det et stort behov for støttegruppen.

  – Når jeg har jobbet med dette lenge, gjør man seg jo noen tanker rundt problemstillingene, og Ole Ivars' tekst oppsummerer mye av det som er viktig å formidle ved det å være støttekollega, nemlig «En får værra som en er da`n itte vart som en sku».

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media