Engasjement og mening i legejobben

Karin Isaksson Rø Om forfatteren
Artikkel

Jobben som lege er ofte engasjerende og meningsfull. I perioder kan den likevel bli overveldende, og det kan være vanskelig med balansen mellom jobb og hjem. Som rådgiver ved Villa Sana har jeg sett hvor viktig det da kan være å få snakke med noen om sin situasjon, der opplevelsen av selvfølelse og mening kan være truet. Vi har vist at leger i stor grad kan nyttiggjøre seg en slik intervensjon.

Legers arbeidssituasjon og psykiske helse kom i søkelyset internasjonalt på slutten av 1980-tallet. Legeforeningen bestemte seg da for å kartlegge hvordan forholdene var i Norge, ved legekårsundersøkelsen (siden LEFO - Legeforskningsinstituttet), og å etablere to forebyggende tilbud; støttekollegaordningen og ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad (finansiert av SOP).

Forskning viser i økende grad at legers arbeidsforhold har betydning for legens helse, men også for pasientbehandlingen. Leger venter lenge med å søke behandling for egen del, og trenger derfor lavterskeltilbud som er forebyggende.

På Villa Sana tilbys legene rådgivningssamtaler over én dag eller kurs i en uke. Villa Sana er 20 år i år, og så langt har ca. 3 500 leger benyttet seg av tilbudene der.

Etter å ha jobbet i et individuelt perspektiv på Villa Sana i mange år, er det nå også meningsfylt og givende å få lede LEFO der vi interesserer oss for både det individuelle og det organisatoriske. Vi studerer blant annet sammenhengene mellom legers tilfredshet og arbeidssituasjon, organisering av det kliniske arbeidet og god pasientbehandling.

Se videointervju her: legeforeningen.no/derfor

Anbefalte artikler