Kommentar
Ulike inntakskrav med førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål