Forside

Artikkel

Illustrasjon © Rune Fisker

Ifølge Reseptregisteret brukte nesten 150 000 nordmenn antikoagulerende legemidler i 2017 (drøyt 50 000 brukte warfarin og nesten 100 000 direktevirkende perorale antikoagulantia). For bare tre år siden var situasjonen omvendt – flere brukte warfarin (nesten 70 000) enn de «nye» midlene (60 000). Det er altså ingen grunn til ikke å lære seg de vanskelige navnene på de direktevirkende perorale antikoagulasjonsmidlene (dabigatran, rivaroksaban og apiksaban). Samtidig kunne vi kanskje en gang for alle fase ut betegnelsen «blodfortynnende legemidler»: Midlene fortynner ikke blodet, de hemmer koagulasjonen, slik Haakon B. Benestad minnet oss på i en artikkel i Tidsskriftet for et par år siden (1). Men selv for Tidsskriftet kan det være vanskelig å følge med i timen. Senest i april i år ble «blodfortynning» brukt i en av våre artikler (2).

Anbefalte artikler