Velkommen til studentene!

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Studenttilværelsen bringer både kunnskap, engasjement, og glede og utfordringer. Legeforeningen ønsker å være der for studentene.

August bringer fuktige netter og gule åkre – og blanke ark for studentene. Dette nummeret av Tidsskriftet bringer aktuelt lesestoff for nye og gamle studenter, som en smakebit på hva Legeforeningen kan by på. Tidsskriftet er kanskje det mest konkrete resultatet av medlemskapet. Legeforeningen har mange gode medlemsfordeler, men det viktigste er at du blir medlem i et kollegialt fellesskap.

Sammen er vi sterke! Et organisert arbeidsliv har vært viktig for utviklingen av den velferdsstaten vi kjenner. De siste årene har Legeforeningen oppnådd viktige seire i kraft av å være en sterk fagforening med en samlet fagbevegelse i ryggen. Som medlem av Legeforeningen står du ikke alene. Yrkesforeningene har et godt utbygd tillitsvalgtapparat, og Norsk medisinstudentforenings (Nmf) tillitsvalgte deltar i forhandlingsutvalgene for å ivareta studentenes vilkår.

Juridisk avdeling i Legeforeningen har erfarne jurister som er lett tilgjengelige og som kan gi rådgiving raskt. Legeforeningen har også avtale med Skattebetalerforeningen for skatteråd, og vi har en egen kollegastøtteordning i alle fylker for rådgiving når livet blir krevende. I tillegg har Legeforeningen gode og tilpassede tilbud også til studentene. Det dreier seg om alt fra klassiske medlemsfordeler på bank og forsikring, til egen LIS-portal og Helselederskolen. LIS-portalen er en egen nettportal for å hjelpe medisinstudenter og leger som er i ferd med å søke LIS1-stillinger. Den lanseres nå i høst. Helselederskolen er en del av satsingen som Legeforeningen har på ledelse gjennom Helselederprogrammet, hvor også studenter kan søke om å få delta. Vi vil at leger skal lede, og det er viktig å starte med de unge. Det er bra for pasientene og for helsetjenesten.

Legeforeningen etablerer i høst et eget faglandsråd og fagstyre for å styrke foreningens faglige akse. Våre medlemmer representerer både bredde og spiss i alle spesialiteter i hele landet. Fagaksen skal være det naturlige stedet for fagutvikling og  utdanningsspørsmål. Kampanjen «Gjør kloke valg» springer ut fra de fagmedisinske foreningene og lanseres i september. Kampanjen har en egen gren for studentene – «Klokere student». Søk den opp på Facebook!

Legeforeningen organiserer nesten alle yrkesaktive leger i Norge. Vi har en unik posisjon som vi må jobbe med hver eneste dag for å ivareta. Sentralstyret har i inneværende periode prioritert en egen studentsatsing. Legeforeningen ønsker å være en viktig forening for studentene. Nmf gjør et stort og viktig arbeid med å rekruttere medlemmer, og sammen med Nmf ønsker vi å styrke deres organisasjon og arbeid.

Studenttilværelsen bringer både kunnskap, engasjement, glede og utfordringer. Legeforeningen ønsker å være der for studentene, langs alle disse dimensjonene. Ta imot utfordringen neste gang du ser en medstudent på vervetokt i Nmf sin T-skjorte. Det vil lønne seg.

Godt studieår!

Anbefalte artikler