Kommentar
Risiko for peripartum perinatal død ved fødsler i fødestue