Kommentar
God kvalitet på registrerte fødselsdata er viktig