Les mer om

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Forventningen om å redde liv

  Forventningen om å redde liv

  Kunnskap basert på forskning var bare én av flere faktorer som virket inn på beslutningen om å innføre mammografiscreening i Norge. Dette viser en studie av dokumenter og referater fra debatten på Stortinget våren 1998. Premisset om redusert dødelighet dominerte, mens problematiske sider ved å innføre brystkreftscreening i liten grad ble trukket frem.

  Innføring av nye metoder og prioritering i helsetjenesten må være basert på best mulig kunnskap, men politikere og fagpersoner har ofte ulike perspektiver og vektlegger kunnskap ulikt, skriver fagdirektør i Helse Sør-Øst på lederplass.

  Leder: Hvordan innføre nye metoder?
  Originalartikkel: Stortingsdebattene om mammografiscreening i 1998

  Trygge fødsler i norske fødestuer

  Trygge fødsler i norske fødestuer

  Erfaringene med planlagte fødsler ved fødestuer er gode, også når man tar hensyn til overflyttinger til fødeavdelinger på sykehus. Dette viser en kartlegging av aktiviteten ved norske fødestuer i perioden 2008–10. Rundt 11 % av kvinnene med planlagte fødestuefødsler ble overflyttet under eller etter fødselen.

  Fødestuene ble i sin tid opprettet for å lette arbeidssituasjonen for distriktsjordmødrene. Nå er de fleste fødestuer nedlagt pga. lave fødselstall.

  Leder: Fødestuer - fra nyvinning til nedleggelse
  Originalartikkel: Fødestuefødsler i Norge 2008-10 - en populasjonsbasert studie

  Når hårnapping tar overhånd

  Når hårnapping tar overhånd

  Trikotillomani er kjennetegnet av vedvarende mangel på kontroll over en impuls til å nappe ut hår og med påfølgende merkbart hårtap. Trikotillomani er en psykisk lidelse, rammer særlig barn og ungdom, kan få et kronisk forløp og kan være ledsaget av sosial isolasjon, depresjon og angst. Atferdsterapi med vaneendringstrening og stimuluskontroll er vist å være effektivt hos både barn og voksne, men tilbakefall er vanlig. Slike tilbud er tilgjengelig ved universitetssykehusene i Oslo og Trondheim.

  Klinisk oversikt: Trikotillomani

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media