Godt innblikk i sårbehandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Susan Bermark, Britta Østergaard Melby

  Sår og sårbehandling

  En grundbog i sygeplejen. 414 s, tab, ill. København: FADL's Forlag, 2017. Pris DKK 300

  ISBN 978-87-7749-907-4

  Boken omhandler de fleste sårtyper: Kirurgiske sår, brannsår, arterielle og venøse sår, sår i forbindelse med kreft, stomi og diabetes samt immunologiske sår. Det er gode avsnitt om sårsmerter, atferdspåvirkning og ernæring ved kroniske sår. Også praktisk sårbehandling og bakomliggende internmedisinske og psykososiale aspekter blir beskrevet.

  Alle de 24 kapitlene har gode sammendrag, og det er fine bilder. Det er satt opp et fornuftig stikkordsregister.

  Forfatterne er 21 leger og sykepleiere, én ernæringsfysiolog, én psykolog og én fotterapeut som skriver om fagfelt de arbeider med i hverdagen. Målgruppen er sykepleiere og andre i helsetjenesten. For leger som ikke i hverdagen behandler sår, kan boken gi et godt innblikk i sårbehandling. Den kan også bidra til allmennmedisinsk dannelse i et spennende, men lite prestisjefylt fagfelt. For leger med daglig sårbehandling må boken suppleres med annen litteratur.

  Boken er godt redigert, fungerer pedagogisk og er oppdatert. Anbefales!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media