Sammen er vi sterke!

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen er en forening for alle leger. Vår styrke ligger i mangfoldet og fellesskapet. Vi blir sterke når vi bruker dette mangfoldet.

Oslo viste seg fra sin beste side, da landsstyret samlet seg til møte på Soria Moria i slutten av mai. Det var sommerstemning, hett i møtesalen og ei sol som nesten aldri gikk ned. Bildene og artiklene på de følgende sidene gir et godt bilde av debattene, vedtakene og resolusjonene som kom ut fra møtet. Forhåpentligvis kan det være til både glede og inspirasjon i sommer.

Det er med like stor forventning hver gang jeg åpner landsstyremøtet. Landsstyremøtet er en institusjon. Det er Legeforeningens øverste organ, det er et politisk verksted og det er en viktig møteplass. Derfor skal det være gjenkjennelig og tradisjonelt som et solid tog som kjører oss trygt gjennom terrenget. Men det skal også være åpent for viktige fornyelser og sporvekslinger som gjør at vi kjører godt i nytt terreng. Så også med dette landsstyremøtet. Mye var i kjent stil, men noen viktige endringer bidro til både dynamikk og ergrelse. Men aller viktigst; vi fikk gode debatter og viktige vedtak.

Det viktigste som skjedde på årets møte, var etableringen av et fagstyre og et faglandsråd. På samme måte som yrkesforeningene, skal den fagmedisinske aksen være tett knyttet til president og sentralstyre. Den fagmedisinske aksens kompetanse og kunnskap er Legeforeningens største styrke. Dette viser at vi rigger oss for framtida.

Spennende debatter kom som perler på ei snor. Landsstyret er svært bekymret over framtidas spesialistutdanning og ga sentralstyret i oppgave å utrede egen godkjennings- og sertifiseringsordning, hvis ikke myndighetene forskriftsfester prosedyrelistene. Fjorårets debatt om foretaksstrukturen ble fulgt opp av en diskusjon om samarbeid mellom store og små sykehus for å forberede arbeidet med den neste helse- og sykehusplanen. Arbeidsmiljø var også et tema, da Legeforeningen la fram sin undersøkelse av arbeidsforholdene ved sykehusene. Sykehuslegene er engasjerte og motiverte, men opplever høy arbeidsbelastning og liten påvirkning på egen arbeidshverdag. Det bør bekymre sykehuseierne. Vi fikk også en god og konkret diskusjon om samhandling; Hvordan kommer vi videre fra de gode intensjonene?

Et av høydepunktene på landsstyremøtene, er den helsepolitiske debatten. Temaet i år var krisen i fastlegeordningen, og helseministeren og opposisjonen fikk en rykende fersk resolusjon fra et samlet landsstyre som etterlyser politisk handling. Debatten gikk varm, og politikerne ble takket av med stående applaus. Landsstyret er en klok og raus forsamling.

Min takknemlighet går til hele denne foreningen. Legeforeningen er for alle medlemmene. Vår styrke ligger i mangfoldet og fellesskapet. Vi blir sterke når vi bruker dette mangfoldet, utfordrer hverandre og evner å se at ting kan løses på ulike måter. Det er slik vi finner de beste løsningene og blir en slagkraftig forening. Vi har styrken og legitimiteten som skaper slagkraftig politikk, og vi har bredden og kompetansen som gjør at vår faglige stemme er etterspurt. Det er dette fellesskapet som har gitt oss de gode resultatene, og som nå skor oss for de utfordringene vi står overfor.

Sammen skal vi fortsatt stå i frontlinjen for pasientene, faget og et godt arbeidsliv. Sammen er vi sterke.

God sommer!

Anbefalte artikler