Når legelivet blir vanskelig

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange leger frykter for ikke å strekke til og for å gjøre feil, samtidig som de har et betydelig arbeidspress.

  STORT OPPMØTE: Over 100 medlemmer kom til vårmøtet for å lytte til Trond Svagård. Foto Lindy Jarosch-von Schweder
  STORT OPPMØTE: Over 100 medlemmer kom til vårmøtet for å lytte til Trond Svagård. Foto Lindy Jarosch-von Schweder

  – Vi ønsket å sette søkelyset på disse problemstillingene og inviterte derfor psykiater og leder for Villa Sana på Modum Bad Tron Svagård til å holde foredrag på vårmøtet vårt, sier leder i Sør-Trøndelag legeforening Lindy Jarosch-von Schweder.

  – At over 100 medlemmer fant veien til møtet tyder på at dette er et tema som opptar mange leger, legger hun til.

  Tilbyr rådgivning

  Tilbyr rådgivning

  Ressurssenteret Villa Sana på Modum Bad har i 20 år gitt et tilbud om rådgivning til leger. Tilbudet er et forebyggende og støttende tiltak som mer enn 3 000 leger har benyttet seg av siden oppstarten i 1998.

  De fremmøtte fikk et godt innblikk i Legeforeningens arbeid for å fremme legers helse via Støttelegeordningen, og om kurstilbudet til Villa Sana.

  – Villa Sana har tilbud for leger som trenger å snakke om utfordringer i arbeidslivet, stressproblematikk, utbrenthet, samlivsproblemer eller som av andre grunner ønsker å arbeide med seg selv og sin livssituasjon, sier Jarosch-von Schweder.

  Flere unge leger sliter

  Flere unge leger sliter

  Tron Svagård fortalte at Villa Sana tilbyr kurs hvor legen blant annet kan lære mestringsstrategier.

  Målsettingen er å bidra til å styrke legers bevissthet i forhold til legerollen, forebygge utbrenthet og fremme legers helse og livskvalitet.

  – Leger synes å være grundige, ansvarsbevisste og kunnskapssøkende. Samtidig kan de vise tegn til at de ikke opplever å gjøre nok, ikke får tid til å slappe av og at de har vanskeligheter med å sette grenser. Dette kan lett føre til jobbstress og fare for utbrenthet, sa Svagård.

  Han kunne videre fortelle at Villa Sana har hatt en jevn økning i antall henvendelser de siste årene.

  – Vi ser at flere yngre leger søker seg inn, noe som vi tar på største alvor. Frykten for å ikke strekke til og for å gjøre feil, sammen med betydelig arbeidspress, er noen av årsakene til denne økningen, påpekte han.

  Lindy Jarosch-von Schweder understreker at de håper de som forening kan bidra til å styrke kunnskapen rundt legers helse og mulighetene som finnes for å få hjelp.

  – Støttekollegaordningen her i vår region er velfungerende og nesten alle støttelegene var til stede ved vårmøtet for å høre foredraget til Svagård, forteller hun.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media