Enighet med KS om særavtalen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Til tross for krevende forhandlinger, har vi fått på plass viktige tiltak som kommer medlemmene våre til gode, sier president Marit Hermansen.

  ENIGHET: Den nye særavtalen gjelder fra 1.5.2018 til 31.12.2019. Illustrasjonsfoto: Colourbox
  ENIGHET: Den nye særavtalen gjelder fra 1.5.2018 til 31.12.2019. Illustrasjonsfoto: Colourbox

  Partene har også forpliktet seg til å etablere arbeidstidsmodeller for legevakt som tar hensyn til legenes behov for hvile og fritid. Legeforeningen mener dette arbeidet blir avgjørende for å sikre forsvarlige legevaktordninger og bedre rekrutteringen.

  Enighet etter lang prosess

  Enighet etter lang prosess

  KS og Legeforeningen ble i begynnelsen av mai enige om ny særavtale, som regulerer blant annet samfunnsmedisin, legevakt og turnuslegers arbeidsforhold. Forhandlingene om særavtalen ble brutt i 2017 og gikk til nemndsbehandling. Ny avtale ble fastsatt av nemnda med virketid fra 1.1.2018 til 30.4.2018.

  Legeforeningen mener at det er nødvendig å utvikle særavtalen siden fastlegeordningen er under et så stort press. Derfor ble det satt kort virketid for ny avtale. En rekke undersøkelser og kartlegginger bekrefter at fastlegeordningen har store problemer med arbeidsbelastning og rekruttering.

  Jobber for forsvarlige arbeidstidsordninger

  Jobber for forsvarlige arbeidstidsordninger

  – Vi har i våre krav lagt fram en rekke strakstiltak. Målet har vært å ivareta leger med særlig stor vaktbelastning og å styrke sosiale rettigheter for gravide, sier Hermansen.

  Legeforeningen har fått gjennomslag for flere konkrete endringer i avtalen. I tillegg har partene forpliktet seg til umiddelbart å begynne arbeidet med å kartlegge arbeidstid og belastning på legevakt. Partene skal også utforme nye arbeidstidsmodeller som tar hensyn til legenes behov for hvile og fritid, samt behovet for arbeidsfri etter legevakt.

  – Det må optimisme inn i ordningen. Vi vet at legevakt spiller en avgjørende rolle for den totale arbeidsbelastningen. Nå må vi i løpet av avtaleperioden finne de riktige løsningene som gjør arbeidshverdagen mer håndterlig, sier Hermansen.

  Turnusleger og LIS1 skal følges opp

  Turnusleger og LIS1 skal følges opp

  Det har også vært viktig for Legeforeningen at turnuslegene/LIS1 følges opp på en god måte i kommunene. KS og Legeforeningen har derfor avtalt å utarbeide en egen veileder for disse gruppene. Partene er enige om å kartlegge arbeidssituasjonen til turnuslegene/LIS1, og at det skal utformes og legges fram forslag til tiltak innen mai 2019.

  – God kunnskap om de faktiske arbeidsforholdene blir viktig når avtalen skal tilpasses nye spesialitetsregler. Ikke minst er det viktig for å kunne styrke rettighetene til turnuslegene og LIS1 i kommunene, sier Hermansen.

  Den nye særavtalen gjelder fra 1.5.2018 til 31.12.2019. Virketidspunktet for de nye økonomiske reguleringene er 1.1.2019.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media