Kommentar

Overforbruk av MR ved kneplager

Robin Holtedahl
Spesialistpraksis, Husebybakken
Interessekonflikt:  Nei

Fink Eriksen og Shabestari har kommentert oversiktsartikkelen om atraumatiske kneplager. Jeg noterer at en av forfatterne i tillegg til et professorat ved Universitetet i Oslo er daglig leder av en privat osteoporoseklinikk med over 2 mill. NOK i driftsinntekter i 2016, uten at dette er oppgitt.

Forfatterne hevder at benmargslesjoner kan påvises hos 60-80% av pasienter med gonartrose. Det nevnes ikke at opptil halvparten av benmargslesjoner viser spontan regresjon (1) eller at slike funn er vanlige også hos dem uten kneplager. Risiko for overdiagnostikk er betydelig ved ukritisk bruk av MR ved degenerative kneplager. En tverrsnittsstudie fra USA av personer over 50 år påviste benmargslesjoner på MR hos 59 % av dem med knesmerter og hos 50 % av dem uten smerter (2). En test som viser positivt funn hos halvparten av symptomfrie har ingen nytteverdi. Den samme studien fant en prevalens av bruskskade hos dem med og uten smerter på henholdsvis 72 % og 68 %, synovitt hos 38 % og 36 % og meniskskade hos 20 % og 25 %. Kun henholdsvis 9 % og 11 % hadde helt normale knær på MR.

Det hevdes videre at det å begrense tilgang til MR vil redusere muligheten for meningsfull diagnostikk og utvikling av nye behandlinger. Det vises i den forbindelse til en studie som viste god effekt av neridronate på knesmerter og benmargslesjoner (3). Studien er interessant, men med kun 56 pasienter som fullførte etter protokoll vil resultatene nødvendigvis måtte replikeres i større studier. Ifølge clinicaltrials.gov foreligger det ingen planlagte eller igangsatte studier av dette preparatet på denne indikasjonen. Det skal bemerkes at tilsvarende studier av andre bisfosfonater ved gonartrose ikke har vist sikre effekter verken klinisk eller radiologisk (4).

Situasjonen per i dag er altså at funn av benmargslesjoner på MR ikke får noen praktisk konsekvens før det foreligger effektiv medikamentell kausalterapi. Rutinemessig bruk av MR i den kliniske hverdag gir sjelden nyttig tilleggsinformasjon ved degenerative kneplager, og stående røntgenbilder er tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Dette standpunkt er også i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger.

1. Roemer FW, Guermazi A, Javaid MK et al. Change in MRI-detected subchondral bone marrow lesions is associated with cartilage loss: the MOST study. A longitudinal multicentre study of knee osteoarthritis. Ann Rheum Dis 2009; 68: 1461–5.

2. Guermazi A, Niu J, Hayashi D et al. Prevalence of abnormalities in knees detected by MRI in adults without knee osteoarthritis: population based observational study. BMJ 2012; 345: e5339.

3. Varenna M, Zucchi F, Failoni S et al. Intravenous neridronate in the treatment of acute painful knee osteoarthritis: a randomized controlled study. Rheumatology 2015; 54: 1826–32.

4. Davis AJ, Smith TO, Hing CB et al. Are Bisphosphonates Effective in the Treatment of Osteoarthritis Pain? A Meta-Analysis and Systematic Review. PLoS One 2013; 8: e72714.

Published: 03.05.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media