Kommentar

Forfatterne svarer om fettembolisyndrom

Ola Einar Dahl
Emeritus forskningsdirektør ved Sykehuset innlandet og honorær professor ved Thrombosis Research Institute, London
Interessekonflikt:  Nei
Olav Reikerås
Professor og spesialist i generell kirurgi og i ortopedisk kirurgi
Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus
Are Hugo Pripp
Forsker og biostatistiker
Oslo universitetssykehus
Lars Birger Engesæter
Spesialist i generell kirurgi og i ortopedisk kirurgi og professor emeritus
Universitetet i Bergen

Takk for kommentar til vår artikkel. Vi har lest kommentaren med interesse og mener den er et viktig supplement til forståelsen av fettembolisyndrom og hvordan vi skal forholde oss til dette. Diagnosen maskerer underliggende patofysiologiske prosesser som må kartlegges og diagnostiseres for å kunne iverksette målrettet kausal behandling supplert med symptomatiske tiltak. Forfatterne fremhever at et stort antall småembolier kan blokkere små kar. Dette forutsetter at cellekonjuganter og endotel (subendotel) er aktiverte slik at andre sirkulerende celler, for eksempel fettceller, kan fanges opp. Vi mener derfor at diagnosen fettembolisyndrom bør utgå.

Published: 21.05.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media