Lommeatlas for nybegynnere i ekkokardiografi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Thomas Boehmeke, Ralf Doliva

  Pocket atlas of echocardiography

  225 s, tab, ill. Stuttgart: Thieme, 2017. Pris EUR 50

  ISBN 978-3-13-241722-9

  Pocket atlas of echocardiography er et lommeatlas hvor mer enn 400 bilder og 80 videoer introduserer leseren for ekkokardiografi. Målgruppen antas å være personer med liten erfaring med ekkokardiografi. Boken gir et godt innblikk i hvordan bildeopptakene gjøres, hvilke modaliteter man kan benytte, og de vanligste sykdomstilstandene hvor ekkokardiografi benyttes.

  Boken er bygd opp rundt bildene og inneholder lite tekst. De ulike projeksjonene gjennomgås på en oversiktlig måte. Forfatterne forklarer hvordan man går frem for å finne disse, hvordan hver projeksjon skjærer gjennom hjertet, og hvordan ekkobildene ser ut.

  Ved ekkokardiografi benyttes mange ulike modaliteter for å innhente mest mulig informasjon: vanlige 2D-bilder, M-mode, doppler og fargedoppler. I stedet for å gå gjennom alle modalitetene for hver projeksjon, går forfatterne gjennom én og én modalitet, projeksjon for projeksjon. Dette fremstår som rotete. Det ville vært lettere å henge med hvis man heller tok for seg alle modalitetene brukt i én projeksjon, før man gikk over til den neste.

  Forfatterne går deretter gjennom hvilke funn man kan forvente ved ulike sykdomstilstander. Klaffesykdommer får naturlig nok en stor plass. I tillegg beskrives de vanligste kardiomyopatiene, iskemisk og hypertensiv hjertesykdom, endokarditt, medfødte hjertefeil, perikardsykdom og tumorer i hjertet. Det fremstår her som om målet med boken er å gi leserne et innblikk i hvordan ekkokardiografi kan brukes som diagnostisk verktøy, mer enn å være en utfyllende lærebok.

  Det virker litt tilfeldig hvilke funn forfatterne velger å beskrive, og jeg savner en tydeligere konklusjon om hvordan funnene skal tolkes. Som et eksempel ville det i kapitlene om klaffesykdommene vært naturlig med en forklaring av hvordan disse graderes. Slik sykdomstilstandene er beskrevet, er ikke dette en bok som kan brukes alene, men som et supplement til andre lærebøker.

  Et lommeatlas kan ikke forventes å dekke alle aspekter innen ekkokardiografi, men det er enkelte helt sentrale elementer som man i denne boken hopper over. Verken diastolisk eller systolisk funksjon er definert. Dette er begreper man må forholde seg til hvis man skal bruke ekkokardiografi som diagnostisk verktøy.

  Alt i alt vil jeg derfor si at boken sikkert kan være nyttig som en introduksjon til ekkokardiografi, men flere svakheter gjør at den ikke ville vært mitt førstevalg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media