Kritikk i stedet for etikk

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Berit Austveg

  Abort

  En etisk argumentasjon. 176 s, ill. Oslo: Humanist forlag, 2017. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-8282-151-3

  Berit Austveg har en mangslungen yrkeserfaring, blant annet innen global og reproduktiv helse. Tanken bak denne utgivelsen er ny i norsk sammenheng: en etisk argumentasjon for abortrettigheter. Forfatteren mener ja-siden i abortdebatten vil være tjent med flere verdibaserte argumenter. Hun søker å få frem verdiene som ligger til grunn for abortrettighetene. Boken bør være egnet for et bredt publikum.

  Vi får først en oversikt over abortlovgivning og -statistikk i norsk og globalt perspektiv. I andre halvdel diskuteres religiøs og sekulær abortetikk, virkemidler i abortdebatten og de siste års diskusjoner rundt reservasjonsrett og fosterreduksjon – aktuelle temaer. Statistikken er oppdatert og forfatteren bidrar med egne erfaringer og opplevelser gjennom det hele.

  Første halvdel er velskrevet og innholdsrik. Kapitlet om abortlovgivning i globalt perspektiv er grundig og overraskende. Det er spesielt spennende å lese om hvordan abortstatistikken pusles sammen over mange år og fra mange kilder. Austveg skriver godt om hvordan abortdebatter endres over tid, hvordan meningsmotstandere snakker forbi hverandre og velger statistikk og retorikk etter eget forgodtbefinnende.

  Så til den etiske argumentasjonen. Den er vanskelig å finne. Andre halvdel er først og fremst viet kritikk av (enkelte) motstanderes argumentasjon. Jeg savner gode etiske argumentasjonsrekker som står på egne ben. Mange teologer faller gjennom når de ikke blir ved sin lest og fremmer haltende pseudomedisinske argumenter. Det kan vel sies at forfatteren gjør det samme når hun problematiserer den religiøse definisjonen av livets begynnelse.

  Austveg skriver godt og interessant om kvinners evne til etisk refleksjon, noe som ofte forsvinner i dagens debatter, hvor legens etikk gis påfallende stor tyngde. Det er også spennende å lese om hvordan innvandrere håndterer abort i Norge.

  Dette er en lettlest, innholdsrik og tidvis spennende bok, men den innfrir ikke beskrivelsen som er gitt på omslaget. Den mangler selvstendig, verdibasert etisk argumentasjon for abortrettigheter. Således gir den seg ut for å være noe annet enn det den er. Kanskje trenger vi en filosof til å balansere og hente temaet opp fra skyttergravene?

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media