Nå er det landsstyremøte!

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Landsstyremøtet er sentralstyrets oppdragsgiver og verksted, og det er en like stor glede – hver gang – å ønske velkommen til tillitsvalgte fra alle kanter av landet og alle deler av faget vårt.

  Her møtes de gamle traverne, de unge og erfarne, og de som kommer for første gang. Alle stiller godt forberedt med forventning om viktige vedtak, skarp meningsbrytning og hyggelige møter. Landsstyremøtet er sentralstyrets oppdragsgiver og verksted. Sentralstyret skal levere på landsstyrets forventninger, og vi ser fram til å møte dere alle, disse tre dagene i mai. Annethvert år er landsstyremøtet i hovedstaden, og det er spesielt fint å kunne bruke Soria Moria – Legeforeningens storstue på toppen av Oslo – som en god ramme for dagene.

  Landsstyret er Legeforeningens øverste organ. Sakene og temaene for aktuelle debatter er godt forberedt, slik at landsstyret kan stake ut kursen for politikken framover. Vi får besøk av helseministeren og sentrale helsepolitikere for å debattere utfordringene i fastlegeordningen. Landsstyret setter stor pris på å debattere direkte med de som beslutter helsepolitikken i regjeringen og på Stortinget. Men dette er også er en viktig mulighet for politikerne å møte fagfeltet og få de som jobber der i direkte tale, og den muligheten griper de gjerne. Vi ønsker en debatt med god bredde i problemstillingene. Derfor oppfordres de tillitsvalgte til å forberede debattinnlegg på forhånd.

  Men det er flere saker som landsstyret også skal ta stilling til. Bør det innføres kvotering på medisinstudiet? Får vi en god spesialistutdanning? Hvordan skal Legeforeningen jobbe internasjonalt? Hvordan skal vi få til bedre samhandling i helsetjenesten? Og spesialisthelsetjenesten – er vi på vei i riktig retning? Dette er alle temaer som har stor betydning for utviklingen av gode helsetjenester i framtida.

  Landsstyret har ansvaret for Legeforeningen i stort. Legeforeningens lover vedtas her. Regnskap skal legges fram og budsjettet vedtas for neste år. Årsrapporten er et slags regnskap i prosa for all den aktiviteten som hovedforeningen har hatt gjennom året. Den viser høy aktivitet og er verdt et besøk også for de som ikke skal på landsstyremøtet. Trenden i samfunnet – både her på berget og internasjonalt – er at organisasjonsgraden går ned. Legeforeningen organiserer storparten av alle leger, men vi må aldri hvile på våre laurbær og tro at denne trenden ikke kan treffe oss. Sentralstyret har satt i gang en rekke utviklingsprosjekter for å møte framtida. Legeforeningen er en medlemsforening, og det er svært viktig at vi er relevante og representative for våre medlemmer. Men også norsk helsetjeneste trenger en sterk Legeforening.

  Landsstyremøtet er en viktig møtearena for de tillitsvalgte. Vi kan utveksle erfaring, lære av hverandre og møte kolleger fra andre kanter av landet i hyggelige omgivelser. Landsstyremøtet skal også være en hyggelig opplevelse, et godt sted for å bygge nettverk og spre nye ideer. Når vi reiser hver til vårt på torsdagen, håper jeg vi er oppløftet og glade, litt slitne og har tenkt nye tanker. Godt møte!

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media