Etterlyser tiltak for spesialistutdanningen

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen frykter for kvaliteten i spesialistutdanningen og for at minimumskravene til læringsaktiviteter ikke oppfylles. Foreningen forventer at Helsedirektoratet nå tar grep.

  FRYKTER FOR KVALITETEN: Legeforeningen er kritisk til kvaliteten i fremtidens spesialitetsstruktur. Foto: Thomas Barstad…
  FRYKTER FOR KVALITETEN: Legeforeningen er kritisk til kvaliteten i fremtidens spesialitetsstruktur. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen.

  Legeforeningen slår fast at Helsedirektoratet må bedre arbeidet med spesialistutdanningen. I et brev, oversendt helsedirektør Bjørn Guldvog, er foreningen kritisk til kvaliteten i fremtidens spesialitetsstruktur.

  I tillegg ber Legeforeningen for andre gang om at direktoratet benytter seg av en unntaksbestemmelse som gjør det mulig for prosedyretunge fag å stille minimumskrav til læringsaktiviteter (f.eks. antall gjennomførte operasjoner).

  Mangelfull arbeidsprosess

  Mangelfull arbeidsprosess

  Legeforeningen reagerer på at Helsedirektoratets arbeid med læringsmål og læringsaktiviteter bærer preg av å være svært mangelfull. Blant annet har direktoratet sendt ut dokumentasjon om læringsmål som ikke er oppdatert, som ikke sier noe om hvor viktig selve læringsaktiviteten er for utdanningen eller inneholder noe plan videre for dette arbeidet.

  Legeforeningen og spesialitetskomiteene har tidligere sett seg nødt til å gå gjennom Helsedirektoratets dokumentasjon og som resultat rettet opp i en rekke misforståelser, omskrivinger, faglige feil osv. Direktoratet har til tross for dette lagt ut dokumentasjon på sine nettsider uten at feilene er rettet opp og der deler av læringsmålene mangler.

  Må benytte unntaksbestemmelsen

  Må benytte unntaksbestemmelsen

  I forskriften om spesialistutdanningen ble det tatt inn en formulering som lyder: «Krav til gjennomførte prosedyrer kan for enkelte spesialiteter inngå i læringsmålene» – også kjent som unntaksbestemmelsen.

  Helsedirektoratet har kommet frem til at de ikke vil benytte seg av denne bestemmelsen. Selv i spesialiteter der behovet for å dokumentere ferdighetskrav er stort, legger altså ikke direktoratet opp til noe prosedyrekrav.

  Dette til tross for tydelige tilbakemeldinger fra Legeforeningen og spesialitetskomiteene, og til tross for at helseministeren selv har pekt på unntaksbestemmelsen som en løsning.

  Legeforeningen mener at å fjerne prosedyrekravene, kan sammenliknes med å fjerne krav til antall flytimer piloter må gjennom.

  Direktoratet uttaler at de har systemer på plass for å overvåke at læringsaktivitetene blir gjennomført. Erfaringene fra de siste to årene tyder på det motsatte. Fagmiljøene har ikke tillit til at direktoratet har kapasitet eller systemer på plass til å følge opp kvaliteten i spesialistutdanningen på en god nok måte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media