Choosing Wisely har kommet til Norge

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen jobber med en norsk versjon av den internasjonale kampanjen Choosing Wisely. I den anledning samlet nylig en rekke interesserte seg i Oslo for å høre og lære mer.

  GJØR KLOKE VALG: Dr. Wendy Levinson, Choosing Wisely, Canada, i samtale med Christer Mjåset og statssekretær Anne Grethe…
  GJØR KLOKE VALG: Dr. Wendy Levinson, Choosing Wisely, Canada, i samtale med Christer Mjåset og statssekretær Anne Grethe Erlandsen. Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen

  Choosing Wisely startet opprinnelig i USA i 2012. Formålet var å redusere unødvendig utredning og behandling av pasienter gjennom to hovedgrep. Det første var at fagmiljøene selv diskuterer og kommer frem til såkalte anbefalinger. Disse fungerer som en type sjekkliste som legen konfererer, før man eventuelt iverksetter oppfølgende utredning eller behandling.

  Vektlegger dialog mellom lege og pasient

  Vektlegger dialog mellom lege og pasient

  Det andre grepet tar for seg kommunikasjonen mellom legen og pasienten. Tanken er at en bedre og mer formålsnyttig dialog om de mulige veivalgene, kan bidra til å unngå valg som ikke er til medisinsk nytte for pasienten.

  For å legge til rette for en slik dialog tar kampanjen utgangspunkt i fire pasientspørsmål, som gjør det mulig for lege og pasient å ha en grundigere diskusjon. Ett eksempel på de fire pasientspørsmålene er: Trenger jeg virkelig denne utredningen/behandlingen?

  I Norge vil «Gjør kloke valg» være basert på de samme prinsippene. Visepresident Christer Mjåset ønsket i den anledning mer enn hundre representanter fra de fagmedisinske foreningene, andre helseprofesjoner, helsemyndigheter og andre velkommen til en hel dag viet Choosing Wisely.

  Ikke for mye, ikke for lite

  Ikke for mye, ikke for lite

  – Det handler om å gi pasientene riktig behandling, ikke for mye og ikke for lite, oppsummerte statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen, under sitt åpningsinnlegg.

  Sammen med president Marit Hermansen, var statssekretæren invitert til offisielt å åpne konferansen.

  Invitert til konferansen var også kampanjens internasjonale koordinator og leder for Choosing Wisely i Canada, dr. Wendy Levinson. Levinson har vært en viktig drivkraft når det kommer til å få spredd budskapet for den internasjonale scenen. Til forsamlingen delte Levinson det hun har lært etter å ha jobbet med kampanjen i fire år.

  – Det handler om kulturendring. Vi snakker ikke bare om at kulturen i samfunnet må endres, men også legens måte å tenke på, fortalte Levinson.

  Hun la frem gode resultater fra innsatsen i Canada, men poengterte at dette er et arbeid som krever tid og tålmodighet.

  Lanseres i høst

  Lanseres i høst

  I forbindelse med konferansen var det lagt opp til en egen workshop for de fagmedisinske foreningene som lot seg inspirere til å delta i kampanjen. Flere fagmedisinske foreninger i Legeforeningen er allerede ferdig med sine forslag til anbefalinger. Andre foreninger er godt i gang med prosessen.

  Den offentlige lanseringen av «Gjør kloke valg», med egen nettside, finner sted førstkommende høst.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media