Kommentar

MR er sentralt ved diagnostikk av osteoartitt

Erik Fink Eriksen
Professor, overlege, dr.med.
Interessekonflikt:  Nei
Maziar Shabestari
Spesialtannlege, Ph.D. kandidat
Institutt for klinisk odontologi

I sin oversikt over atraumatiske kneplager (1) hevder Holtedahl at magnettomografi (MR) brukes for ofte til undersøkelse av kneplager. Vi er ikke enig i disse betraktningene.

Artikkelen nevner ikke at benmargslesjoner (benmargsødem) er en viktig grunn til smerte ved osteoartitt og andre muskel-skjelettsykdommer, og at disse lesjonene sees hos 60-80% av pasienter med artrose, redusert brusktykkelse. I tillegg er de assosiert med sykdomsprogresjon og smerteintensitet (2). Histologisk sees høy benomsetning og økt vaskularisering som sannsynligvis er grunnen til MR-funnene (3). Det er også påvist økt nivå av smertefremkallende angiogene faktorer og proinflammatoriske cytokiner (interleukin-6) i benmargslesjoner.

Holtedahl fronter den tidligere forståelsen av osteoartitt som en ensartet sykdom, men mange nyere studier har etablert at sykdommen består av flere klinisk forskjellige fenotyper. I denne sammenhengen har ultralyd-og MR-undersøkelse en større klinisk betydning enn røntgenundersøkelse, siden disse er essensielle for vurdering av sykdomsaktivitet og medikamentell smertebehandling. Bisfosfonater kan, sannsynligvis via antiangiogene effekter, ha effekt på benmargslesjoner for eksempel ved transient osteoporose. En nylig randomisert placebokontrollert studie viste også klar reduksjon av størrelsen av benmargslesjonene hos pasienter med osteoartritt etter bisfosfonatbehandling (4). Reduksjon var forbundet med 80% reduksjon av smerter på VAS-skår og bedret funksjon på WOMAC-skår.

Røntgenologisk avsmalning av leddspalten er verken en mer sensitiv eller spesifikk undersøkelse for sykdomsprogresjon sammenliknet med MR (5). Benmargslesjoner kan ikke påvises på vanlig skjelettrøntgen, kun ved MR og ultralyd. Ressurser til og etterspørselen etter MR er presset, men å framholde at MR ikke har plass i utredning av knelidelser blir feil. Å begrense tilgang til MR vil redusere vår mulighet for meningsfull diagnostikk av utvikling av nye behandlinger, som er hardt tiltrengt ved osteoartritt.

Litteratur
1. Holthedahl R. Atraumatiske kneplager. Tidsksr Nor Legeforening. 2018;138(5):457-61.
2. Eriksen EF, Ringe JD. Bone marrow lesions: a universal bone response to injury? Rheum int. 2012;32(3):575-84.
3. Shabestari M, Vik J, Reseland JE, Eriksen EF. Bone marrow lesions in hip osteoarthritis are characterized by increased bone turnover and enhanced angiogenesis. Osteoarthritis and cartilage. 2016.
4. Varenna M, Zucchi F, Failoni S, Becciolini A, Berruto M. Intravenous neridronate in the treatment of acute painful knee osteoarthritis: a randomized controlled study. Rheumatology. 2015;54(10):1826-32.
5. Guermazi A. You can rely on radiography when managing OA, but not too much! Nature Reviews Rheumatology. 2017;13:394.

Published: 30.04.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media