Kommentar
MR er sentralt ved diagnostikk av osteoartitt