Kommentar

Forfatterne svarer

Marte Holmberg
Overlege, Infeksjonsseksjonen, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold
Interessekonflikt:  Nei
Siv Bohne Krogseth
Seksjonsoverlege ved slagenheten
Nevroseksjonen, Medisinsk klinikk, Sykehuset i Vestfold
Nils Grude
Overlege, ph.d.
Mikrobiologisk avdeling, Klinikk medisinsk diagnostikk, Sykehuset i Vestfold
Karl-André Wian
Avdelingssjef
Anestesiologisk avdeling, Kirurgisk klinikk, Sykehuset i Vestfold

Tusen takk til Kleggetveit og kollegaer for et særdeles viktig innspill. Nevrofysiologisk tilleggsundersøkelse burde selvsagt vært nevnt som ledd i diskusjonen av den diagnostiske prosessen av vår pasient. Ved vårt sykehus har vi dessverre ikke nevrofysiologisk laboratorium og dermed ikke tilgang på disse undersøkelsene. Våre pasienter henvises til sykehus med tilgang på slike tilleggsundersøkelser. Det er et ønske at dette tilbudet bygges opp ved flere sykehus.

Published: 21.04.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media