Kommentar

Atraumatiske kneplager

Peter Prydz
fastlege, spesialist i allmennmedisin
Interessekonflikt:  Nei

Artikkelen formidler viktig kunnskap, som allerede har nådd mange av oss allmennleger blant annet gjennom Helsebiblioteket. Men vi og våre pasienter erfarer ofte et betydelig press fra fysioterapeuter for å få utført MR ved tilstander som beskrevet her. Det er viktig at denne kunnskapen også tilflyter den yrkesgruppen.

Published: 17.04.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media