Shaken, not stirred

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Jan Kærup Bjørneboe

  Shaken, not stirred

  Parkinson og gleden ved livet. 192 s, ill. Oslo: Bjørneboe forlag, 2017. Pris NOK 375

  ISBN 978-82-300-1678-7

  Forfatter Jan Kærup Bjørneboe har fått diagnosen Parkinsons sykdom og har skrevet om sitt møte med denne kronisk progressive sykdommen sett gjennom egne og andre med samme diagnose sine øyne. Han er «shaken», men ikke «stirred». Budskapet er positivt og han motiverer til å kjempe heller enn å gi seg over til sykdommen. Selv om budskapet er optimistisk, anerkjenner forfatteren at Parkinsons sykdom er progressiv, degenerativ og byr på mange utfordringer. Men det trenger ikke å bety slutten på god livskvalitet. Bjørneboe intervjuer personer med sykdommen, pårørende samt helsepersonell som jobber med Parkinsons sykdom, og krydrer med sitt personlige, stilistiske preg. Vi får et glimt av hvilke utfordringer pasienter med Parkinsons sykdom møter, men også hvilke positive elementer i livet som gir livskvalitet. Dette vil være relevant og inspirerende for alle de nydiagnostiserte. Ved nettopp å ikke sette sykdommen, men heller personen i fokus får leseren innblikk i at Parkinsons sykdom har mange ansikter og ulike vanskeligheter.

  Forfatteren fremhever viktigheten av å ikke stå alene med en kronisk progressiv sykdom. Det finnes god (ikke avskrekkende) informasjon og sosialt nettverk å finne hos din pasientorganisasjon, lege og andre som er i samme situasjon. Dette er en bok som mener å inspirere heller enn å gå faglig i dybden, å gi innblikk heller enn å gå etter i sømmene. Målgruppen er derfor primært personer med Parkinsons sykdom, deres pårørende samt andre som er interessert i sykdommen fra et mer menneskelig perspektiv.

  Ettersom boken ikke kompliserer eller er konsentrert om de negative medisinske aspektene, vil boken være et godt ikke-avskrekkende første møte med sykdommen. Språket er lettfattelig og underholdende, Bjørneboe har mange artige betraktninger og refleksjoner. Med sine 192 sider og mange bilder er boken meget lettlest. Noen temaer kunne vært mer utforsket, f.eks. mangler kapitlet om forskning bredde.

  Oppsummert er dette en fornøyelig bok med et inspirerende budskap. Jeg vil anbefale den spesielt til dem med Parkinsons sykdom og deres pårørende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media