Vårens forhandlinger

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har flere krevende forhandlingsløp i vår, og vi stiller godt forberedt. Det er med stort alvor vi går inn i forhandlingene.

  Våren er forhandlingstid, og lønnsoppgjøret er allerede i gang. Frontfagsmodellen har vært førende for lønnsutviklingen i Norge siden 60-tallet. Det er de konkurranseutsatte virksomhetene som skal være førende for lønnsveksten, og derfor starte forhandlingene først. LO og NHO startet allerede i mars, og bruddet var et faktum 22. mars. Når dette nummeret av Tidsskriftet leses, vet vi om riksmekleren lyktes i å finne en løsning for partene.

  Legeforeningen har flere krevende forhandlingsløp i vår, og vi stiller godt forberedt. Forberedelsene starter lenge før vi møter ved forhandlingsbordet. I år er det hovedoppgjør. Det skal forhandles både om lønn og innhold i tariffavtalene. Det er viktig at våre krav er godt begrunnet og speiler medlemmenes interesser og behov. Yrkesforeningen gjør et grundig forarbeid i egen organisasjon før selve kravet utformes i forhandlingsutvalgene. Samtidig er det viktig å kjenne motpartens behov og muligheter. Derfor har vi også kontakt og innledende samtaler med arbeidsgiversiden. Når partene møtes ved forhandlingsbordet, er det forhåpentligvis med et godt mandat fra et grundig forarbeid på begge sider.

  Det er to viktige forhandlingsløp for legene i primærhelsetjenesten i vår. I særavtaleforhandlingene før jul ble det brudd, og vi møtte KS i nemnd rett før påske. Disse forhandlingene bringes nå inn i hovedoppgjøret med KS. Forhandlingsfristen er 1. mai. Det er viktig for Legeforeningen å styrke vilkårene i utsatte legevaktordninger og sikre god oppfølging av turnuslegene. Dette er nødvendig både for å rekruttere og beholde leger i kommunene.

  Hvert år forhandler vi ny normaltariff for fastlegene og avtalespesialistene, som skal være sluttført før 1. juli. Årets forhandlinger vil preges av den rekrutteringskrisa vi ser i fastlegeordningen. Tidsbruksundersøkelsen viser at arbeidsbelastningen er svært høy. Det bekreftes av rekrutteringssvikten i stadig flere kommuner. Sammen med staten og KS arbeides det med en inntekts- og kostnadsundersøkelse som skal være klar før oppgjøret. Det er helt nødvendig med justeringer og friske midler for å sikre en fortsatt bærekraftig fastlegeordning. Vi løser ikke alle problemene i årets forhandlinger. Men myndighetene må vise tydelig handlekraft, skal vi få unge leger til å søke fastlegestillingene som nå står ledige i kommunene. Fastlegenes oppgaveportefølje og listestørrelse vil bli tema.

  I januar sluttførte vi tarifforhandlingene med Spekter som startet i 2016. Vi avtalefestet rullerende arbeidsplaner og vaktfritak for gravide, og har ved det avsluttet en langvarig konflikt. Det gir en ny plattform for videre forhandlinger. I 2014 ble det også brudd i forhandlingene, som endte i mekling. Derfor har det ikke vært lokale forhandlinger om innholdet i de lokale tariffavtalene for legene ved foretakene siden 2012. Vi har startet forberedelsene sammen med de lokale tillitsvalgte.

  Resultatene av alle disse forhandlingsløpene får direkte betydning for hver og en av oss. Du er representert ved dine tillitsvalgte helt inn på forhandlingsbordet. De siste årene har vist oss betydningen av å stå sammen. Det er med stort alvor vi går inn i forhandlingene, på vegne av deg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media