Les mer om

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Diabetes og koronarsykdom

  Diabetes og koronarsykdom

  Diabetes diagnostiseres ofte etter koronarsykdom og gir høy risiko for nye kardiovaskulære hendelser. Dette bekreftes i en studie blant pasienter ved Sørlandet sykehus Arendal. Nesten halvparten av pasientene med diabetes og koronarsykdom nådde ikke behandlingsmålet for blodsukkernivå. Mange endrer ikke livsstil. Fastleger, kardiologer og diabeteseksperter må samarbeide mer og bedre om slike pasienter.

  Leder: Diabetes, koronarsykdom og samarbeid
  Kronikk: Oppfølging etter hjerteinfarkt – er den god nok?
  Originalartikkel: Forekomst av diabetes før og etter første gangs koronarsykdom

  HLR minus

  HLR minus

  Vedtak om å avstå fra gjenoppliving skal bygge på en grundig medisinsk vurdering av hva som er best for pasienten, og hva pasienten selv ønsker. Behandlingsansvarlig lege kan fatte vedtak om HLR minus hvis en døende pasient ikke ønsker gjenoppliving eller når gjenoppliving anses som medisinsk nytteløst. Hos 116 av 363 pasienter med vedtak om HLR minus ved et lokalsykehus var vedtaket basert på pasientens ønske, men en vurdering av pasientens samtykkekompetanse var aldri eksplisitt dokumentert i journalen.

  Originalartikkel: Vedtak om å avstå fra gjenoppliving i sykehus

  Knesmerter

  Knesmerter

  Mange pasienter med kneplager blir utsatt for utredninger og behandlinger som ikke samsvarer med nyere forskning.

  Smerter i knær uten forutgående traume er bare i moderat grad assosiert med bildediagnostiske funn. Degenerative meniskskader er vanligvis ikke assosiert med spesifikke symptomer eller funn. Tilrettelagt fysisk aktivitet og eventuell vektreduksjon står sentralt i behandlingen. Artroskopi er sjeldent indisert.

  Oversiktsartikkel: Atraumatiske kneplager

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media