Kommentar
Subjektive lidelser og objektiverende kategorisering